Bli en antibiotikasmart skola

För att öka förståelsen för de långtgående effekterna av antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens, behöver vi undervisa barn och unga om vad bakterier är, hur spridning av infektioner kan bromsas, hur antibiotika fungerar samt dess betydelse för att behandla bakterieinfektioner.

Kriterierna för skolan handlar om undervisning och aktiviteter för elever, om kompetensutveckling för personal samt kunskapsspridning bland annat om vad man själv kan göra för att minska spridningen av antibiotikaresistens.

Exempel: Återkommande utbildningsdagar/workshops/tillfällen om antibiotikaresistens för personal och elever.

Pilotskolor testar kriterier

Just nu testar följande pilotverksamheter kriterierna. Kriterierna ska utvärderas under 2023.

Annat material

Nyheter inom antibiotikasmart skola

Lärare och elever under en lektion.