Bli en antibiotikasmart skola

Genom att ge barn och unga kunskap och förståelse för värdet av antibiotika och hur viktigt det är att motverka antibiotikaresistens, skapar vi möjligheter för morgondagens vuxna att göra kloka val som påverkar samhället i en mer hållbar riktning.

För att nå visionen om ett antibiotikasmart Sverige har skolan en nyckelroll. Skolan kan lära barn och unga:

  • vad bakterier är
  • hur spridning av infektioner kan bromsas
  • hur antibiotika fungerar
  • hur viktig antibiotikan är för att behandla bakterieinfektioner
  • vad antibiotikaresistens innebär, hur den uppkommer och kan förhindras.

Det är också viktigt att öka förståelsen för de långtgående effekterna av antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens: att det inte bara är en enskild medicinsk fråga utan även ett globalt hållbarhetsproblem som kan få stora konsekvenser för människor runt om i världen.

Genom att elever (och personal) förstår värdet av antibiotika och hur viktigt det är att motverka antibiotikaresistens, skapar vi möjligheter för att morgondagens vuxna gör kloka val som påverkar samhället i en mer hållbar riktning.

Ni inom skolan, både lärare och övrig personal, har stor frihet att ta fram och forma aktiviteter inom området tillsammans med era elever i vilka ämnen ni vill.

Kriterierna har tagits fram i samverkan och dialog

Kriterierna för en antibiotikasmart skola har tagits fram i samverkan och i dialog med berörda aktörer inom ramen för initiativet Antibiotikasmart® Sverige.

Det övergripande syftet med följande kriterier är att skapa engagemang, inspirera och stimulera skolor att arbeta för att motverka smittspridning och förbättra kunskapsläget i Sverige. Kriterierna ska vara realistiska och genomförbara, framåtsyftande och utmanande, utvärderingsbara och angelägna. Genom att uppfylla kriterierna för att bli en antibiotikasmart skola, har skolan möjlighet att bidra till en förändring av beteenden och till en god och hållbar antibiotikaanvändning i samhället.

Kontakta oss och bli antibiotikasmart

Är du intresserad av att veta hur din verksamhet kan arbeta med kriterierna?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Läs mer

Lärare och elever under en lektion.