Uppdaterad 24 augusti 2021

Folkhälsomyndighetens roll

Vårt arbete inom hiv och STI inkluderar att samordna det preventiva arbetet, ta fram och sprida kunskapsunderlag, hantera nationell och internationell rapportering och fördela statsbidrag enligt statsanslag 2:4. Vi följer även utvecklingen för flera sexuellt överförda infektioner såsom hiv, klamydia, gonorré, syfilis och hepatit. Vårt arbete utgår från den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar från 2017.