Uppdaterad 20 november 2019

Ideella organisationer som arbetar med hiv

I Sverige finns flera organisationer och föreningar som företräder eller vänder sig till enskilda och grupper av personer som lever med hiv. Här finner du en kort beskrivning och kontaktuppgifter.

Riksförbundet Noaks Ark

Riksförbundet Noaks Ark samlar ett nätverk av regionalt verksamma föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Riksförbundets primära uppgifter ligger på det nationella planet och utgörs av telefonrådgivning, bevakning av forskning, rikstäckande kommunikations- och utbildningsinsatser, mediekommunikation och påverkansarbete.

Hiv-Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige är en ideell allmännyttig förening som är politiskt och religiöst obunden, som sedan 1990, arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv.

Posithiva Gruppen

Posithiva Gruppen (PG) är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden kamrat- och stödförening som erbjuder stöd, utbildning och mötesplatser för personer som lever med hiv. PG arbetar även för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten.

Kvinnocirkeln Sverige

Stödföreningen Kvinnocirkeln Sverige riktar sig till alla kvinnor som lever med hiv i Sverige.

Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen

Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen är en rikstäckande organisation med syfte att samla personer med utländsk bakgrund med erfarenhet av bland annat hiv. Organisationen erbjuder kontakt, information, utbildning, kamratligt umgänge och stödverksamhet.

RFSL

RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden organisation som arbetar med att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Hiv och sexuellt överförda infektioner är ett av organisationens nyckelområden. RFSU driver också en klinik i Stockholm som erbjuder test för könssjukdomar och stöd vid sexuellt relaterade frågeställningar.

Riksförbundet Blödarsjuka i Sverige

Patientorganisationen Riksförbundet Blödarsjuka i Sverige arbetar med att tillvarata blödarsjukas intressen i samhället. Varje år arrangerar förbundet aktiviteter för de medlemmar som lever med hiv och/eller hepatit C.