Uppdaterad 22 januari 2019

Ideella organisationer

I Sverige finns flera organisationer och föreningar som företräder eller vänder sig till enskilda och grupper av personer som lever med hiv. Här finner du en kort beskrivning och kontaktuppgifter till dem som får statligt stöd för prevention. 

Noaks Ark
Noaks Ark erbjuder utbildningar, seminarier och föreläsningar specifikt anpassade för dig som arbetar inom vården. Ta del av de senaste rönen och få dina frågor besvarade kring situationer som kan uppstå i ditt arbete i mötet med den som lever med hiv eller är närstående.

Hiv-Sverige
Hiv-Sverige en nationell paraplyorganisation som arbetar för att skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv tillsammans med medlemsorganisationerna; Posithiva Gruppen/Syd/Väst/Mitt, Convictus och Kvinnocirkeln Sverige.

Posithiva Gruppen
Posithiva Gruppen (PG) är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden kamrat- och stödförening med syfte att samla hivpositiva män som har sex med män (MSM) till utbildning, kontakt och psykosocial verksamhet.

Kvinnocirkeln Sverige
Stödföreningen Kvinnocirkeln Sverige riktar sig till alla kvinnor som lever med hiv i Sverige.

Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen
Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen är en rikstäckande organisation med syfte att samla personer med utländsk bakgrund med erfarenhet av bland annat hiv. Organisationen erbjuder kontakt, information/utbildning, kamratligt umgänge och stödverksamhet.

RFSL
RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

RFSL Ungdom
RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

RFSU
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden organisation som arbetar med att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Hiv och sexuellt överförda infektioner är ett av organisationens nyckelområden. RFSU driver också en klinik i Stockholm som erbjuder test för könssjukdomar och stöd vid sexuellt relaterade frågeställningar.

Föreningen Gaycamp 
Föreningen Gaycamp är en ideell frivilligorganisation som vänder sig till män som har sex med män (MSM). Föreningen arbetar för att motverka hiv och främja kontakter mellan MSM i hela landet och i alla åldrar, bland annat genom att erbjuda sommarläger.

Riffi 
Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor (RIFFI) engagerar sig i invandrar- och flyktingkvinnors frågor i Sverige och globalt, samt verkar för att underlätta integrationen i det nya landet.

Riksförbundet Blödarsjuka i Sverige
Patientorganisationen Riksförbundet Blödarsjuka i Sverige arbetar med att tillvarata blödarsjukas intressen i samhället. Varje år arrangerar förbundet aktiviteter för de medlemmar som lever med hiv och/eller hepatit C.

Riksföreningen Hepatit C 
Riksföreningen Hepatit C är en ideell patientorganisation som arbetar med att samla personer som har eller har haft hepatit C-virus eller deras anhöriga samt tillvarata deras intressen.