Rena händer räddar liv: En modell för förbättrad handhygien

Lyssna

En presentation av den nationella arbetsmodellen och det material som ingår i Rena händer räddar liv. Modellen är baserad på WHO:s dokumentation 2009 som anpassats till svenska förhållanden.

Ladda ner broschyren som tryckfil (PDF, 130 kB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Relaterad läsning

Rena händer räddar liv

Författare: Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting
Publicerad:
Antal sidor: 12
Artikelnummer: 2012-15-24