Uppdaterad 21 augusti 2018

Beviljade medel för metodutveckling och utvärdering inom området spel om pengar 2015

Folkhälsomyndighetens tilldelning av statliga bidrag för förebyggande arbete inom spel om pengar är avslutad. Totalt fördelades drygt 3,5 miljoner kronor till fem olika projekt.

Utvecklingsmedlen avser att stimulera kunskapsutveckling inom området spel om pengar och kan sökas av ideella organisationer, länsstyrelser, kommuner, FoU-enheter, landsting och regioner samt universitet/högskolor.

Projekten som fick medel för 2015 består framför allt av universitets- och högskolebaserade forskningsstudier, varav tre är påbörjade pilotprojekt som fått medel tidigare år. Projekten varierar när det gäller målgrupper, arenor och förebyggande modeller.

Mer information om projekten