Nyheter under 2024

Nyheter publicerade under 2024.

 • Fortsatt spridning av kunskapsstöd viktig

  Publicerad

  Spridningen av Länsstyrelsens kunskapsstöd om barn och ungas skärmtid och spelande var hög under första året, men avtog därefter kraftigt. Det visare en utvärdering som Folkhälsomyndigheten har låtit…

 • Kampanj om ungas spelande: Med din framtid som insats

  Publicerad

  Att börja spela om pengar som ung ökar risken att få spelrelaterade problem senare i livet. För att motverka negativa konsekvenser av spel om pengar bland unga 18-24 år samarbetar Folkhälsomyndigheten, Kronofogden och…

 • Spel om pengar vanligare bland unga som är fysiskt aktiva

  Publicerad

  Både bland flickor och pojkar i gymnasiet är andelen som spelat om pengar högre bland dem som är mer fysiskt aktiva på fritiden. För andra ANDTS-områden ser sambandet med fysisk aktivitet annorlunda ut. Det visar…

 • Antal kontakter till Stödlinjen ökar

  Publicerad

  Under 2023 ökade antalet kontakter till Stödlinjen, både bland personer som själva spelar och bland anhöriga. Även genomförda självtester av spelvanor har ökat. Det visar en ny årsrapport.

 • Fortsatt hög omsättning på spelmarknaden

  Publicerad

  Omsättningen på spelmarknaden var 27,1 miljarder under år 2023, en minskning på drygt en procent jämfört med året innan. Det visar Spelinspektionens årsredovisning. Samtidigt ökar omsättningen för…

 • Mer uppföljning och organisationsstöd behövs inom spelområdet

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten ser behov av mer uppföljning och lokalt förebyggande arbete, samt ökat stöd till organisationer inom spelområdet. Det framgår av myndigheten återrapport kring de åtgärder som…

 • Lootlådor och andra inslag i dataspel läggs in i speluppdrag

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten ska under 2024 uppmärksamma lootlådor och liknande företeelser i dataspel. Det framgår av myndighetens regleringsbrev. Spelinspektionen får i uppgift att följa utvecklingen av ungas spelande.

 • Samband mellan riskabelt spelande och högrisksparande

  Publicerad

  Riskabelt spelande har ett samband med både högrisksparande och sämre ekonomisk hälsa. Det visar en ny undersökning bland drygt 2000 personer, som genomförts av Finansinspektionen i samverkan med Folkhälsomyndigheten.

 • Beslut om bidrag kring spelproblem 2024

  Publicerad

  Organisationer har en viktig roll i att komplettera statens, regionernas och kommunernas spelförebyggande insatser. Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela sammanlagt 21,5 miljoner till organisationer som arbetar med att förbygga…

 • Regeringen föreslår höjd spelskatt

  Publicerad

  Regeringen föreslår att skatten på spel om pengar ska höjas från nuvarande 18 procent till 22 procent från och med 1 juli 2024. Folkhälsomyndigheten har i sitt remissvar lyft vikten av att följa hur spelmarknaden…