Nyheter under 2023

Nyheter publicerade under 2023.

 • Fortsatt ökat spelande bland gymnasielever

  Publicerad

  Spel om pengar fortsätter att öka bland unga i årskurs 2 på gymnasiet, och bland killarna i denna årskurs ökar det riskabla spelandet. Det visar CAN:s nationella skolundersökning 2023. Det är därför…

 • Finansinspektionen undersöker ekonomiskt välbefinnande

  Publicerad

  Under november och december kommer Finansinspektionen att genomföra en undersökning om privatekonomi, ekonomiskt välbefinnande och hälsa. Undersökningen sker i samverkan med Folkhälsomyndigheten.

 • Åtgärder för att motverka överskuldsättning välkomnas

  Publicerad

  Skuldregister och ett sänkt och breddat räntetak föreslås som åtgärder mot överskuldsättning och riskfylld kreditgivning i nytt betänkande. Ett förslag som rör spel om pengar är breddning…

 • Ungas spelande oroar Spelinspektionen

  Publicerad

  Att ungas spelande ökar lyfts fram som oroande trend i Spelinspektionens nya rapporter. Myndigheten föreslår bland annat en större flexibilitet i tjänsten Spelpaus, för att den som spelar ska kunna stänga av sig från…

 • Lokalt spelförebyggande arbete behöver fortfarande utvecklas

  Publicerad

  Omfattningen av det lokala spelförebyggande arbetet har ökat, men ligger fortfarande efter övrigt ANDTS-förebyggande arbete. Det visar nya resultat från Länsrapporten, där spel om pengar ingår sedan 2021.

 • ANDTS-användning kostsamt för samhället

  Publicerad

  ANDTS-användning kostar samhället drygt 180 miljarder om året. Det visar hälsoekonomiska beräkningar som Folkhälsomyndigheten sammanställt i ett nytt faktablad. Alkohol står för över hälften av…

 • Ansökan om bidrag för spelförebyggande arbete nu öppen

  Publicerad

  Organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem kan nu ansöka om bidrag från Folkhälsomyndigheten för 2024. Sista dag för att ansöka är den 30 september 2023.

 • Förståelse för grundläggande ekonomi saknas hos många

  Publicerad

  En av fyra svenskar saknar grundläggande ekonomiska kunskaper enligt en ny undersökning från Finansinspektionen. I ett av tre svenska hushåll finns en oro för att pengarna inte ska räcka. Elva procent uppger att de ibland…

 • Problemspelande finns i hela befolkningen men förekommer mer i vissa grupper

  Publicerad

  Över fyra procent av befolkningen har någon grad av spelproblem. Problemspelande förekommer i hela befolkningen, men mer i vissa grupper än andra. Det visar en sammanställning av resultat från Swelogs 2021, en befolkningsundersökning…

 • Ny sida om statistik om hjälpsökande på spelprevention.se

  Publicerad

  Var femte person med problemspelande och var tionde som har en familjemedlem med spelproblem har sökt hjälp för detta, enligt Swelogs 2021. Många har också uppsökt eller varit i kontakt med olika vård- eller stödverksamheter som familjerådgivning eller…

 • Deltagare till enkät om Spelpaus sökes

  Publicerad

  Spelinspektionen har i dagarna startat en enkätundersökning för att utveckla Spelpaus.se. Undersökningen är öppen till den 15 maj och riktar sig till personer som är eller har varit avstängda för spel i Spelpaus.se.

 • Fortsatt ökad omsättning på spelmarknaden

  Publicerad

  Omsättningen på spelmarknaden var 27,4 miljarder under år 2022, en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Det visar Spelinspektionens årsredovisning. Ökningen skedde främst inom kommersiellt spel.

 • Antal självtester ökar hos Stödlinjen visar årsrapport

  Publicerad

  Under 2022 sjönk antalet kontakter till Stödlinjen något bland personer som själva spelar, men steg bland anhöriga till personer med spelproblem. Antalet personer som gör självtester av sina egna spelvanor har ökat. Det visar en ny årsrapport.

 • Förebyggande arbete om spel om pengar bör inkludera dataspel

  Publicerad

  Lootlådor, skin-gambling, kasinostreaming och annat som ligger i gråzonen mellan dataspel och spel om pengar, har ett tydligt samband med spelproblem. Den nationella samordningen för spel har också efterfrågat att området tydligare ska ingå i det förebyggande…

 • Broschyr lyfter närståendes behov av stöd

  Publicerad

  Närstående till personer med spelproblem har både mer ekonomiska och sociala problem och drabbas oftare av psykisk ohälsa än de som inte har närstående med spelproblem. En ny broschyr från Folkhälsomyndigheten belyser närståendes situation och hälsa.

 • Spelproblem ger stora samhällskostnader

  Publicerad

  Den beräknade kostnaden för samhället på grund av spelproblem var år 2021 cirka 9 miljarder kronor. Det visar en ny hälsoekonomisk studie som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi tagit fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

 • Beslut om bidrag kring spelproblem 2023

  Publicerad

  Organisationer har en viktig roll i att komplettera statens, regionernas och kommunernas spelförebyggande insatser. Två ideella organisationer får dela på 3,5 miljoner kronor för att förebygga skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar. Folkhälsomyndigheten…