Uppdaterad 21 augusti 2018

Forum för spelberoendefrågor med tema ”Samverkan för jämlik hälsa”

I år hålls Forum för spelberoendefrågor den 20-21 november i Göteborg. Temat berör samverkan och dialog för att nå gemensamma mål och överbrygga ojämna hälsoklyftor. Arrangemanget sker i samverkan mellan Spelberoendes riksförbund (SBRF), Spelstoppnu! och Riksförbundet Spelkontroll (RISK).

Folkhälsomyndigheten har sedan 2008 finansierat det så kallade föreningsseminariet. Syftet är att belysa ideella organisationers arbete för att förebygga och avhjälpa spelproblem och skapa nätverk mellan ideella sektorn och professionella. Spelberoendes Riksförbund (SBRF) har varit huvudarrangör sedan 2013, men i år är arrangemanget en samverkan mellan SBRF, Spelstopp.Nu, och RISK.

På programmet för 2015 finns föreläsningar om ungas spelande och spelproblem. Även anhöriga tas upp. Dessutom ges en övergripande uppdatering om vad som händer inom spelområdet i Sverige. Lördagen kommer framförallt bestå av olika workshops och nätverkande.

Seminariet riktar sig till ideella organisationer som arbetar med spelfrågor, samt personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelproblem. Nedan hittar ni programmet för 2015 samt information om hur du anmäler dig.

Välkommen med din anmälan senast den 6: e november.

Inbjudan till Forum för spelberoendefrågor 2015 "samverkan för jämlik hälsa" (PDF-dokument, 1,4 MB)

Relaterade nyheter

Samarbete och dialog i fokus på föreningsseminarium för spelfrågor

Länkar

http://www.spelberoende.se/

http://www.spelkontroll.nu/