Uppdaterad 21 augusti 2018

Ny norsk handlingsplan mot spelproblem

Handlingsplanen är den är den fjärde i ordningen där den första lanserades 2005. Den lägger stor vikt vid kunskapsutveckling, kunskapsspridning, samt kunskapsutbyte mellan aktörer inom spelområdet. Handlingsplanen innehåller tre huvudmål med tillhörande strategier:

  • så få personer som möjligt ska ha problem med spel
  • kunskap om spel och spelproblem ska ökas och delas
  • tidig identifikation och god behandling av spelproblem.

I planen föreslås bland annat att befolkningsstudier görs regelbundet för att stärka kartläggningen av spelproblem och att spelproblem bör inkluderas i hälso- och sjukvårdens övergripande arbete med andra missbruk. Behandling och stöd bör göras mer tillgängliga bland annat genom att utveckla och utvärdera stöd via internet. Här lyfts även ideella verksamheter som viktiga aktörer.

Forskning kring spelproblem och förebyggande insatser bör utvecklas, enligt planen. Forskningsområden som prioriteras berör bland annat risk och skyddsfaktorer, konsekvenser för anhöriga, samt effekten av reglering och tillgänglighetsbegränsande insatser. Dessa innefattar exempelvis marknadsföring och andra spelansvarsåtgärder. Handlingsplanen föreslår dessutom ett utvidgat nordiskt samarbete inom spelforskningsområdet med bland annat en nordisk konferens.

Läs mer: Ny norsk handlingsplan mot spelproblem

Relaterade nyheter

Uppdaterade regler om tillstånd och marknadsföring av spel om pengar i Norge