Uppdaterad 21 augusti 2018

Swelogs genomför ny omfattningsstudie om spelande och hälsa

Under hösten har Folkhälsomyndigheten påbörjat en ny studie med syfte att undersöka förekomsten av spelande och spelproblem i befolkningen och dess koppling till hälsa. Syftet är även att se hur spel om pengar är kopplat till andra områden i människors liv, som sociala relationer eller familjesituation.

Totalt har 21 000 slumpvis utvalda personer i Sverige tillfrågats om sina spelvanor i Swelogs nya studie. Studien är en uppföljning av Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, som är en av världens största befolkningsstudier om spel om pengar, spelproblem och hälsa med uppföljning över tid.

Den senaste mätningen av omfattningen av spelande och spelproblem i Sverige genomfördes för ungefär sju år sedan, 2008/2009. Den nya studien kommer därför bidra med uppdaterad kunskap om omfattningen av spelandet i Sverige och samtidigt belysa spelandets betydelse i samhället och vad spelproblem innebär för människor. Resultaten kommer ha betydelse i samhällets arbete med att förebygga spelproblem.

Studien planeras att följas upp vid ytterligare två tillfällen under de kommande fyra åren.

Folkhälsomyndigheten har gett Statistiska centralbyrån (SCB) uppdrag för insamling av svar. De första resultaten kommer att presenteras i slutet av 2016.

Läs mer

Ny studie om spelande och hälsa

Swelogs prevalensstudie 2015

Swelogs tidigare studier