Uppdaterad 21 augusti 2018

Uppdaterade regler om tillstånd och marknadsföring av spel om pengar i Norge

De nya reglerna gäller tillståndsgivning för samhällsnyttiga organisationer att tillhandahålla lotterier. Avsikten är att täcka upp för otydligheter kring tillståndsgivning och svara till den växande konkurrensen från oreglerade utländska spel, samtidigt som det statliga monopolet bevaras.

Den huvudsakliga ändringen består av att tillstånd att bedriva lotteri kommer att kunna ges till maximalt fem organisationer med betydande internationell verksamhet med en omsättning på upp till 300 miljoner norska kronor. Detta förutsatt att minst 50 procent av nettovinsten, omsättning efter utbetalda vinster, ska gå till välgörande ändamål. När det gäller marknadsföring kompletteras de etiska riktlinjerna, som att reklamen inte får rikta sig till sårbara grupper eller vara vilseledande, med införandet av ett tak för marknadsföringskostnader. De nya tillståndshavarna får inte spendera mer än 15 procent av nettovinsten till reklam. Tillstånden ges på en nioårsperiod och ansökningarna kommer hanteras av Lotteritilsynet istället för Kulturdepartementet.

Norska kulturministern Thorhild Widvey menar att de nya reglerna kommer att bidra till en spelpolitik som tar tydligare spelansvarsåtgärder samtidigt som de medför ökade intäkter till staten.

Läs pressreleasen från norska Kulturdepartementet

Mer information om norsk spelreglering på Lotteritillsynet