Uppdaterad 21 augusti 2018

Utredare tillsatt till utredning av omreglering av spelmarknaden

Regeringen har utsett Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt som särskild utredare för utredningen som ska undersöka formerna för en omreglering av den svenska spelmarknaden.

Direktiven för den statliga utredningen är att se över möjligheterna av att införa ett licenssystem på spelmarknaden. Spelbolag som idag verkar oreglerat på internet mot svenska konsumenter kommer vid en licensiering kunna söka tillstånd för att tillhandahålla spel på den svenska spelmarknaden. Ofta erbjuder dessa oreglerade spelbolag nätkasinon, en spelform som inte ingår i de reglerade bolagens tillstånd och därmed inte står under svenska myndigheters tillsyn.

Håkan Hallstedt är sedan 2008 generaldirektör på Lotteriinspektionen. Enligt direktiven ska utredaren beakta folkhälsopolitiska mål som bland annat innebär att minska negativa skadeverkningar av överdrivet spelande. Utredaren ska även se över konsumentskydd och spelansvarsåtgärder samt analysera statens roll på en liberaliserad spelmarknad.

Läs mer om direktiven för spelutredningen och den tillsatta utredaren på regeringens webbplats.

Relaterade nyheter

Utredning av licenssystem på spelmarknaden

Utredning ska ta fram förslag för licenssystem för spel

Riksdagsdebatt om utredning av omreglering av den svenska spelmarknaden