Uppdaterad 21 augusti 2018

Folkhälsomyndighetens yttrande om spelpromemoria

Folkhälsomyndigheten tillstyrker i stort Socialdepartementets förslag om att bland annat utveckla det förebyggande arbetet kring spelproblem, men lämnar också några synpunkter som svar på deras promemoria. Sista dag för yttranden är den 25 januari.

I oktober 2015 lämnade Socialdepartementet en promemoria med förslag för att utveckla förebyggande arbete, behandling och kunskapsutveckling inom området spel om pengar. I skrivelsen ingår både förslag på förändringar i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt nya uppdrag för myndigheter som Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna.

Folkhälsomyndigheten tillstyrker i stort de förslag som presenteras i promemorian och betonar att författningsförslagen är viktiga förutsättningar för utveckling av lokalt och regionalt arbete. Många av promemorians förslag är i linje med yttranden som Folkhälsomyndigheten lämnat tidigare. Myndigheten lämnar dock några synpunkter, bland annat:

  • Folkhälsomyndighetens roll som ansvarig för den nationella samordningen bör förtydligas ytterligare.
  • Skrivningar om den ideella sektorns roll gällande samverkan på såväl lokal och regional som nationell nivå behöver förtydligas.
  • Det krävs särskilda resurser för utvärdering och utveckling av effektiva förebyggande metoder.

Relaterad läsning

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Förslag för ett stärkt förebyggande arbete mot spelproblem