Uppdaterad 21 augusti 2018

Intervjustudie ska ge fördjupad förståelse för spelande om pengar

Datainsamling har påbörjats till en ny kvalitativ del av befolkningsstudien Swelogs, Swedish Longitudinal Gambling Study. Stockholms universitet har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att genomföra studien som kommer fokusera på spelarnas egna upplevelser av sitt spelande.

Swelogs är en flerårig befolkningsstudie om spel och hälsa som har genomfört kvantitativa mätningar sedan 2008. Detta är första gången en kvalitativ intervjustudie genomförs inom ramen för forskningsprojektet. Med hjälp av djupintervjuer med spelare kan tidigare resultat kompletteras med en fördjupad förståelse för bland annat hur förändringar i personers spelvanor och spelproblem är kopplade till livssituation, omständigheter och omgivning. Detta kan bidra till viktiga insikter om vad som påverkar hur problemspelandet förändras över tid.

Studien genomförs av forskare på Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, vid Stockholms universitet. Intervjustudien påbörjades i januari 2016 och består av ungefär 40 telefonintervjuer med spelare som tidigare deltagit i den kvantitativa delen av Swelogs.

Läs mer om SoRAD

Mer information om Swelogs

Relaterad läsning

Swelogs genomför ny omfattningsstudie om spelande och hälsa