Uppdaterad 21 augusti 2018

Lotteriinspektionens årliga rapport om trender på spelmarknaden publicerad

Lotteriinspektionens årliga rapport om utvecklingen på den svenska spelmarknaden visar inte på några dramatiska trendförändringar under år 2015: Spelandet via internet ökar för spelbolag både med och utan tillstånd att anordna spel i Sverige (reglerade och oreglerade). Oreglerade spelbolag fortsätter med omfattande marknadsföring i svenska medier och omsättningen på spelmaskiner (Vegas) fortsätter att minska.

Internetspel och vadhållning på sport ökar – värdeautomatspel minskar

Den reglerade svenska spelmarknadens nettoomsättning uppskattas till 16,7 miljarder kronor 2015. Det är en ökning med 250 miljoner kronor jämfört med 2014. AB Trav och Galopp (ATG) ökade sin omsättning med 2 procent. Svenska Spels internetbaserade spel ökade sin omsättning med 11 procent. Postkodlotteriets omsättning fortsätter öka och lotteriet dominerar marknaden för folkrörelselotterier. Omsättningen på Vegas har de senaste åren minskat kraftigt. Detta fortsatte under 2015. Trots denna minskning är Vegas den näst största spelformen sett till omsättning i Sverige.

Spel på oreglerade sidor ökar och fortsatt omfattande marknadsföring av spel

De oreglerade bolagen har ökat sin omsättning, bland annat för sportspel och kasinospel på internet. Kasino på internet fortsätter öka i popularitet och denna spelform erbjuds endast på oreglerade sidor. Den omfattande marknadsföringen av oreglerade spelbolag i svenska medier har fortsatt 2015.

Trots polisanmälningar fortsätter aktörer erbjuda illegala spel

Under 2015 genomförde Lotteriinspektionen återkontroller på platser som tidigare anmälts för brott mot lotterilagen genom anordnande av automatspel, det vill säga spelmaskiner. Resultaten från återkontrollerna visade att 40 procent av de platser som tidigare polisanmälts hade fortsatt göra det möjligt att delta i icke tillståndsgivna spel.

Rapporten innehåller även resultat från Lotteriinspektionens marknadsundersökning "Allmänheten om spel 2015", en genomgång om spelmarknadens utveckling i olika länder och resonemang kring den kommande omregleringen av spelmarknaden.