Uppdaterad 5 juli 2018

Beslut om organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2017

I enlighet med förordningen och med Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2017 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 3,5 miljoner till fyra organisationer.

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456) Förordningen är gemensam för statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruk och mot överdrivet spelande.

Syftet med bidraget är att stödja organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva verksamhet i syfte att minska skadeverkningar av spel om pengar. Statsbidraget gällande spel om pengar kan sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse och vars huvudsakliga verksamhet är att förebygga skadeverkning av spel om pengar och som bedrivit verksamhet i minst två år.

Se lista över beviljade medel.

Om organisationsbidrag.