Uppdaterad 5 juli 2018

Följ oss på Twitter

Nu kan du följa oss på Twitter under namnet @spelprevention.

Vårt Twitterkonto kommer att användas till löpande uppdateringar kring Folkhälsomyndighetens arbete om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på området spel om pengar. Vi kommer också att sprida av vårt kunskapsstöd, nyheter som är intressanta för området spel, statistik från Swelogs, egna aktiviteter, deltagande vid konferenser och nätverksträffar.

Du kan följa @Folkhalsomynd för information från hela Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Kunskapsstödet Förebygg spelproblem
Netikett