Uppdaterad 5 juli 2018

Folkhälsomyndigheten vill stärka folkhälsoperspektivet i spellicensutredningen

Folkhälsomyndigheten har lämnat in sitt remissyttrande över Spellicensutredningens betänkande En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). Folkhälsomyndigheten välkomnar en översyn av regleringen av spelmarknaden, men menar att utredningen brister i de perspektiv som rör folkhälsa och spelproblem.

Det finns ett behov av omreglering av spelmarknaden och utredningen innehåller positiva förslag som gäller till exempel spelgränser i form av belopp, möjlighet att stänga av sig, registrering av spelare, omsorgsplikt för spelföretag och regler om måttfull marknadsföring. Folkhälsomyndigheten menar att det behövs mer.

Folkhälsomyndigheten föreslår 20-årsgräns på onlinespel

Enligt utredningen kan omregleringen leda till en ökning av spelandet online. Förslaget innebär därför en risk för ökade negativa hälsomässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser för såväl individer som för samhället i stort.

De nya aktörerna bedriver kommersiell verksamhet och kan därmed inte förväntas styras av målen för spelpolitiken och folkhälsopolitiken i Sverige.

Folkhälsomyndigheten föreslår därför bland annat följande åtgärder för att stärka spelansvaret i spellagen:

  • Åldersgräns på onlinespel bör vara 20 år. Denna åldersgräns bör även gälla för landbaserat kommersiellt kortspel i turneringsform (poker).
  • Bonusar bör inte tillåtas i marknadsföring.
  • Spelansvarsutbildning ska vara obligatorisk i alla led i spelföretagen, det vill säga även för dem som arbetar med produktutveckling.
  • Kundernas spelkonto bör redovisa de senaste 12 månadernas spelhistorik istället för de senaste 90 dagarna.

Nya utredningar behövs om värdeautomater, e-sport och fantasyspel

Folkhälsomyndigheten instämmer med utredningen om att det behövs en utredning om hur regleringen av värdeautomater ska se ut. Att samtidigt dricka alkohol och att spela gör att den totala risken att utveckla spelproblem ökar och värdeautomater är ett av de spel som har högst riskpotential.

Frågan om e-sport och fantasyspel också bör utredas utifrån hur en licens på sådana spel kan påverka situationen kring spelproblem innan de spelformerna inkluderas i licenssystemet.

Remissyttrandet innehåller även synpunkter på andra spelansvarsområden, uppföljning av omregleringen och den nya spelmyndighetens uppdrag.

Läs mer

Remissyttrandet över Spellicensutredningens betänkande (PDF, 343 kB)
Intervju med enhetschef Anna Jansson om spellicensutredningen
Betänkande: En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)