Uppdaterad 5 juli 2018

Lotteriinspektionens årsrapport om trender på spelmarknaden publicerad

Den svenska spelmarknaden fortsätter att växa, framför allt för aktörer utan svenskt tillstånd. Det visar Lotteriinspektionens årliga rapport om trender på spelmarknaden för 2016.

Den reglerade svenska spelmarknadens nettoomsättning uppskattas till 17,1 miljarder kronor 2016. Det är en ökning med 370 miljoner kronor jämfört med 2015. De spelprodukter som hade högst omsättning efter utbetalda vinster under 2016 var Postkodslotteriet, följt av V75, Triss, Lotto, Vegas och Casino Cosmopol.

Spelbolag utan svenskt tillstånd fortsätter att växa

Spelbolag utan tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige, så kallade oreglerade bolag, beräknas att ha ökat sin omsättning med 16 procent under 2016. Den omfattade marknadsföringen för dessa bolag har också ökat under året, bland annat för kasino via internet som är den spelform som växer snabbast. De oreglerade spelbolagen har under en tioårsperiod ökat sina marknadsandelar och kontroller nästan en fjärdedel av den svenska marknaden.

Årsrapporten går även igenom utvecklingen på spelmarknaden för olika länder.

Läs mer

Läs hela Lotteriinspektionens årsrapport 2016
Spelproblem – hur vanligt är det? [Länk borttagen 2020-10-05]