Uppdaterad 5 juli 2018

Ny avhandling visar att spelare är positiva till självtest och andra spelansvarsverktyg

En ny avhandling visar att personer som spelar om pengar generellt är positiva till Playscan. Playscan är ett verktyg som bland annat informerar om det egna spelbeteendet innebär en risk för att utveckla spelproblem. Få av spelarna använde dock verktygen i Playscan mer än en gång.

Idag disputerar David Forsström vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet på sin doktorsavhandling ”The use and experience of responsible gambling tools: an explorative analysis of user behavior regarding a responsible gambling tool and the consequences of use”. Avhandlingens syfte är att undersöka olika aspekter av spelansvarsverktyget Playscan, till exempel inställning och användning samt de psykometriska egenskaperna i självtestet som ingår i Playscan.

Playscan användes mest av dem som hade högre risk för att få spelproblem

Tre olika studier ingår i avhandlingen. En studie av 9 528 registrerade spelare visar att självtestet var det mest använda verktyget men att man ofta bara använde verktygen en gång. Playscan användes mest av dem som hade högre risk för att få spelproblem. Resultatet i en kvalitativ delstudie med tjugo deltagare visade att spelarna hade en positiv inställning till spelansvarsverktygen, men att inställningen inte ökade användandet. Den sista delstudien som grundades i en webbenkät till 2 234 personer visade att självtestet har hög reliabilitet och validitet.

Spelaren informeras och erbjuds råd om deras spelade innebär risk för spelproblem

Playscan är ett frivilligt verktyg som spelbolag som Svenska spel och Miljonlotteriet erbjuder. Det bygger på att spelarens spelande analyseras utifrån algoritmer, och om spelandet förändras på ett sätt som kan innebära risk för spelproblem informeras spelaren och erbjuds råd. Sedan avhandlingen skrevs har verktyget utvecklats och kallas hos Svenska Spel ”Mina spelvanor” och har cirka 200 000 användare.

Läs mer

Vetenskapligt stöd för olika metoder, som spelansvarsverktyg
Statisk om spelproblem