Uppdaterad 5 juli 2018

Seminarium om kunskap om problem med spel om pengar

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anordnar ett kostnadsfritt seminarium den 23 januari 2018 för att presentera innehållet i myndigheternas kunskapsstöd för att förebygga respektive behandla spelproblem.

Seminariet kommer även att presentera innebörden i lagändringarna i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som träder i kraft den 1 januari 2018 och Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer för spelmissbruk.

Programinnehåll

• Vad innebär lagändringen
• Aktuellt kunskapsläge om omfattning, fördelning och konsekvenser av problem kopplade till spel om pengar
• Kunskapsstöd för att förebygga, stödja och behandla problem
• Vikten av att fokusera på barn- och unga
• Berättelser om hur det kan vara att ha spelproblem och att vara anhörig eller närstående till en person med spelproblem

Seminariet vänder sig till yrkesverksamma personer och beslutsfattare inom kommun, region/landsting, och myndigheter som kommer i kontakt med frågor relaterade till problem med spel om pengar och andra missbruk.

För mer information och anmälan

Seminariet hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm men det går även att delta via webben. Program och anmälan hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer

Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd
Läs mer om spelproblem
kunskapsguiden.se
Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk