Uppdaterad 5 juli 2018

Utredning av licenssystem på spelmarknaden överlämnad till regeringen

Spellicensutredningen ”En omreglerad spelmarknad” har överlämnats till regeringen. Utredningen föreslår att regleringen av spel om pengar samlas i en lag.

Utredningens uppdrag var att ta fram ett förslag till ny spelreglering som bygger på ett licenssystem och har högt konsumentskydd. I uppdraget ingick även att i så hög utsträckning som möjligt bevara förutsättningarna för finansieringen av statens verksamhet och allmännyttiga ändamål.

Licenser föreslås på svenska spelmarknaden

Alla spelbolag som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha tillstånd, och aktörer utan tillstånd ska stängas ute. Spel som sker utan tillstånd kriminaliseras och sanktionsmöjligheterna stärks. Genom förslaget blir kasinospel via internet tillåtet.

Förslaget innebär sex typer av licenser:

  • statligt spel
  • spel för allmännyttiga ändamål
  • onlinespel
  • vadhållning
  • landbaserat kommersiellt spel
  • spel på fartyg i internationell trafik.

Spelformerna spelautomater, landbaserade kasinon, lotter, landbaserad bingo och lokalt poolspel på hästar ska enligt förslaget inte konkurrensutsättas, utan ligger kvar antingen som statligt spel eller spel för allmännyttiga ändamål.

Förslag på obligatoriska spelansvarsåtgärder

Förslaget innebär att flera obligatoriska spelansvarsåtgärder införs som åldersgränser, registrering av spelare och spelgränser som gäller belopp. Ett gemensamt självavstängningssystem ska upprättas för spel hos alla spelbolag. Spelbolagen blir också skyldiga att ingripa om de upptäcker osunt spelande genom att de får en så kallad omsorgsplikt. En definition av måttfull marknadsföring föreslås också införas i spellagen.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2019 och effekterna av den nya regleringen föreslås utvärderas efter tre år.

Läs mer

En omreglerad spelmarknad