Uppdaterad 5 juli 2018

Vissa spelformer är mer förknippade med spelproblem

Spel om pengar på flera spelformer kan vara ett tecken på spelproblem, men det är mer avgörande vilka spel som ingår i spelmönstret. Därför är det viktigt att spelmarknaden regleras på ett sådant vis att dessa spel kontrolleras, samt att utveckling av spelansvarsåtgärder fortsätter. Det visar en ny artikel med data som bygger på Swelogs.

Folkhälsomyndigheten har i samarbete med delar av Swelogs advisory board nyligen publicerat en artikel som bygger på data från befolkningsstudien Swelogs. Artikeln handlar om spelproblem och hur det hänger ihop med spelande i många olika sorters spelformer och intensiteten i spelande, mätt i tid och pengar.

Spel på flera olika spelformer kan vara ett tecken på spelproblem

I artikeln undersöktes fyra hypoteser och samtliga kunde bekräftas:

  • Att vissa spelformer, till exempel spelmaskiner och kasinospel, är mer förknippade med spelproblem än andra.
  • Att spela på flera olika sorters spelformer kan vara ett tecken på spelproblem. Men det är många med spelproblem som spelar på flera olika sorters spel men hälften av de personerna med problemspelande spelar bara på en eller möjligen två spelformer.
  • Att spela på flera olika sorters spelformer har samband med att spela oftare och för mer pengar.
  • Sambandet mellan spelproblem och att spela på flera olika sorters spelformer ser olika ut beroende på vilka spelformer som ingår.

Läs mer

Läs artikeln: Forms of gambling, gambling involvement and problem gambling: evidence from a Swedish population survey [Länk borttagen 2020-09-04] 

Befolkningsstudien Swelogs

Vad gör ett spel riskfyllt?