Uppdaterad 12 december 2018

Ny statistik om riskabelt spelande

Fyra procent av befolkningen mellan 16-84 år har ett riskabelt spelande. Det visar ny statistik från den nationella folkhälsoenkäten 2018. Det innebär att ingen förändring har skett sedan riskabelt spelande började mätas 2014.

Folkhälsomyndigheten genomför sedan 2004 en riksrepresentativ undersökning om befolkningens hälsa och levnadsvanor. Sedan 2016 genomförs den vartannat år. Inom spelområdet ställs frågor om spel om pengar om riskabelt spelande. Riskabelt spelande betyder att spelandet medfört en eller flera negativa konsekvenser.

Få förändringar i spelande och riskabelt spelande

Andelen med riskabelt spelande har legat relativt stabilt runt 4 procent av befolkningen sedan 2014.

Det finns få statistiska skillnader i riskabelt spelande i perioden 2014 och 2018, sett till andel i olika grupper. Fortfarande är det mer vanligt förekommande med riskabelt spelande hos unga 16-29 år jämfört med personer 65-84 år. Dock har skillnaderna mellan åldersgruppen 45-64 år och 24-44 år försvunnit och ligger idag på fyra procent.

Andelen som spelat om pengar har sjunkit sedan 2004, då 71 procent av befolkningen hade spelat senaste året jämfört med 58 procent idag. Det finns dock inga statistiska skillnader i andelen som spelat om pengar senaste året mellan 2016 och 2018.

Vanligare med riskabelt spelande hos vissa grupper

I likhet med tidigare år är fortfarande andelen med riskabelt spelande högre bland arbetare jämfört med tjänstemän, arbetslösa jämfört med yrkesarbetande och personer födda utanför Europa jämfört med personer födda i Sverige.

Andelen med riskabelt spelande är lägre bland personer med eftergymnasial utbildning jämfört med de med förgymnasial eller gymnasial utbildning.
Det är också mer vanligt förekommande med riskabelt spelande bland de som har ekonomisk kris, som inte kan betala 11 000 kr inom en månad utan att låna pengar eller be om hjälp.

Skillnaden mellan kvinnor och män består

En högre andel av männen har spelat det senaste året och det är även en högre andel av männen som har ett riskabelt spelande. Två procent av kvinnorna har ett riskabelt spelande jämfört med sex procent bland männen. Detta överensstämmer även med resultatet i Swelogs.

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 
Nyhet om de nya resultaten i Hälsa på lika villkor
Swedish longitudinal gambling study 2015