Uppdaterad 18 oktober 2018

Samsjuklighet vanligt hos spelberoende

En studie av alla patienter som diagnosticerats med spelberoende från 2005–2016 i Sverige visar att samsjuklighet är vanligt, speciellt hos kvinnor. Samsjuklighet, eller komorbiditet, innebär att en person har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt.

Under 2005–2016 registrerades 2099 personer i Patientregistret med diagnosen spelberoende, kod F63.0 enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-system (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Detta som primär eller sekundär diagnos. Den nyligen publicerade studien undersökte trender och samsjuklighet.

I studien ingick 1784 personer i öppenvården och 629 personer i slutenvård. 77 procent var män. Under perioden har fler kommit till öppenvård och andelen unga har ökat medan antalet till slutenvården legat på en jämn nivå. Samsjuklighet registrerades på över 70 procent av personerna. Samsjuklighet var vanligare hos kvinnor, speciellt ångest och affektiva störningar som depression eller bipolaritet. Missbruksproblem var lika vanligt bland kvinnor som män.

Artikeln är skriven av Anders Håkansson, Anna Karlsson och Carolina Widinghoff vid Lunds Universitet. Den är en del av Carolina Widinghoffs kommande avhandling Gambling disorder, sociodemographics and cooccurring psychiatric problems in at-risk populations.

Sedan juni 2018 används I ICD-11 ligger spelberoende under diagnoserna för missbruk och beroende med koden 6C50 istället för som tidigare som en impulskontrollstörning.

Läs hela studien

Primary and Secondary Diagnoses of Gambling Disorder and Psychiatric Comorbidity in the Swedish Health Care System—A Nationwide Register Study