Uppdaterad 22 april 2021

Inför förnyad ANDTS-strategi 2021-2025

Idag publicerar Folkhälsomyndigheten en film med kommentarer om myndigheternas uppdrag kopplat till propositionen för en förnyad och breddad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS).

Socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell kommenterar i filmen de uppdrag som regeringen har gett myndigheterna i anslutning till propositionen som överlämnades till riksdagen den 18 mars 2021. Det är första gången som området spel om pengar föreslås ingå i strategin. Från och med 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och regioner har ett tydligt ansvar för att förebygga spelproblem, samt erbjuda råd, stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Läs mer

Regeringen föreslår att spel ska ingå i nya ANDTS-strategin