2021

Nyheter publicerade under 2021. 

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.

 • Ny Swelogsuppföljning om spel och hälsa

  Publicerad

  Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudie när det gäller relationen om spel om pengar och hälsa. I dagarna går det ut en inbjudan till 30 000 personer att delta i en ny undersökning.

 • Ny sida med stöd för budget- och skuldrådgivare

  Publicerad

  På spelprevention.se finns ny målgruppsanpassad information om spel om pengar till personer som i sitt arbete möter människor med ekonomiska problem. Det inkluderar de som jobbar direkt med ekonomiskt bistånd och budget- och skuldrådgivning, men även...

 • Ansökan öppen för bidrag riktat mot spelförebyggande arbete

  Publicerad

  Organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem kan nu ansöka om bidrag från Folkhälsomyndigheten för 2022. Sista dag för att ansöka är den 30 september 2021.

 • Swelogs ingår nu i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

  Publicerad

  Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudier när det gäller relationen mellan spel om pengar och hälsa. Nu finns statistik från tre undersökningsperioder tillgängligt i Folkhälsomyndig...

 • Kasinospel online mest problematiskt visar årsrapport

  Publicerad

  Stödlinjens årsrapport för 2020 visar att antalet kontakter sjönk under våren bland både spelare och anhöriga. Liksom tidigare år utgör män majoriteten av de spelare som söker hjälp. Kasinospel online fortsätter att vara den spelform som spelarna ans...

 • Folkhälsomyndigheten vill se fler åtgärder för spelreglering

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten är positiv till flera av regeringens förslag för att öka skyddet och stärka regleringen på spelmarknaden. Samtidigt anser myndigheten att det behövs fler åtgärder för att minska risken för skadeverkningar av överdrivet spelande.

 • Länsstyrelsen lanserar kunskapsstöd till föräldrar om spel om pengar

  Publicerad

  Den 16 april lanserade länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om spel om pengar, men där även skärmtid och digitalt spelande tas upp. Kunskapsstödet vänder sig till yrkesgrupper som möter föräldrar, och till föräldrar och andra vuxna i barn och ungas...

 • Inför förnyad ANDTS-strategi 2021-2025

  Publicerad

  Idag publicerar Folkhälsomyndigheten en film med kommentarer om myndigheternas uppdrag kopplat till propositionen för en förnyad och breddad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS).

 • Regeringen föreslår att spel ska ingå i nya ANDTS-strategin

  Publicerad

  Den 18 mars lämnade regeringen en proposition om en förnyad strategi för områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar till riksdagen. För första gången ingår området spel om pengar i strategin, som riksdagen förväntas fatta beslut...

 • Spelproblemen ökade i vissa grupper under pandemin

  Publicerad

  Under covid-19-pandemin har varken spelproblem eller behov av stöd på grund av spelproblem förändrats på befolkningsnivå. Men i vissa grupper har problemen ökat. Det gäller de som redan haft ett problemspelande, de som har blivit arbetslösa samt de s...

 • Vuxna i barns närhet är viktiga i det spelförebyggande arbetet

  Publicerad

  Idag publiceras en flik på spelprevention.se om varför föräldrar och andra vuxna i barns närhet är viktiga inom spelprevention. Det handlar både om att goda relationer är en skyddsfaktor och om att vuxnas egna spelvanor och inställning till spel påve...

 • Beslut om bidrag kring spelproblem 2021

  Publicerad

  Två ideella organisationer får bidragsmedel om 3,5 miljoner kronor att dela på för att förebygga skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar. Folkhälsomyndigheten har också beslutat att fördela 15 miljoner kronor till en organisation som tillhan...