Uppdaterad 29 april 2021

Kasinospel online mest problematiskt visar årsrapport

Stödlinjens årsrapport för 2020 visar att antalet kontakter sjönk under våren bland både spelare och anhöriga. Liksom tidigare år utgör män majoriteten av de spelare som söker hjälp. Kasinospel online fortsätter att vara den spelform som spelarna anser vara mest problematisk.

Under 2020 registrerade Stödlinjen närmare 2 400 hjälpsökande kontakter, varav 47 procent var spelare, 36 procent anhöriga och 18 procent övriga. Antalet hjälpsökande minskade jämfört med 2019, men minskningen gällde främst under våren. Enligt rapporten kan det minskade antalet hjälpsökande bero dels på fortsatta självavstängningar på Spelpaus och minskat spelande i början av covid-19-pandemin.

80 procent är män

I likhet med tidigare år var männen i majoritet bland hjälpsökande spelare (80 procent), medan kvinnor fortsatte att utgöra den största andelen bland anhöriga som söker stöd (70 procent). Bland spelarna var de vanligaste skälen till kontakt oro över den egna hälsan, återfall och problem med ekonomin på grund av spelande. Anledningarna till att anhöriga kontaktade Stödlinjen var främst att de upptäckt den närståendes spelande eller återfall, oroade sig över den närståendes hälsa eller upplevde ökad oro över sin egen hälsa. De flesta kontakterna togs via telefon (64 procent) och chatt (28 procent), medan enbart åtta procent sökte stöd via mejl. Nästan två tredjedelar av chattkontakterna skedde bland personer i åldrarna 18-24, medan telefonsamtal var den vanligaste kontaktformen bland alla över 24 år.

Färre självtest men vanligare med spelproblem

Allvarliga spelproblem är vanliga bland spelare som kontaktar Stödlinjen. För att se om man har problem med sitt spelande kan man göra ett självtest på Stödlinjens webbplats. Under 2020 genomfördes närmare 15 600 sådana test, vilket är en minskning jämfört med 2019 då 22 500 självtest genomfördes. Åttio procent var män och 20 procent var kvinnor. Mer än hälften av de som genomförde testet hade spelproblem, vilket är en ökning från 47 procent under 2019.

Kasinospel online fortsatt mest problematiskt

Nästan hälften av de spelare som kontaktade Stödlinjen uppgav att kasinospel online är den spelform som är mest problematisk, följt av sportspel online (17 procent). Andelarna var något högre jämfört med 2019. Spel på kasinospel online ökade också under 2020, vilket bland annat Folkhälsomyndighetens rapport om spelproblemen kopplat till covid-19-pandemin visar.

Läs mer