Spelproblemen ökade i vissa grupper under pandemin

Under covid-19-pandemin har varken spelproblem eller behov av stöd på grund av spelproblem förändrats på befolkningsnivå. Men i vissa grupper har problemen ökat. Det gäller de som redan haft ett problemspelande, de som har blivit arbetslösa samt de som uppger inställda fritidsaktiviteter.

Resultaten kommer från Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdraget om att analysera utvecklingen av spelproblem kopplat till situationen kring covid-19.

Smittskyddsåtgärderna mot covid-19 har inneburit minskad tillgänglighet till en rad spelformer under både våren och hösten 2020. Till exempel har de internationella kasinona Casino Cosmopol varit stängda sedan mars 2020. Inställda sportevenemang under våren minskade också möjligheten till sportspel. Vidare har restriktioner kopplat till lokaler där spel erbjuds minskat tillgängligheten.

Ökat spel på nätkasino och bland de som satsar stora summor på spel

Omsättningen på den reglerade spelmarknaden minskade inte under 2020, trots att färre personer spelade om pengar under pandemin. Spelandet på nätkasino, både mätt i andel av befolkningen och i omsättning, har ökat. De som ökade sitt spelande var ofta de som även tidigare satsade relativt stora summor på spel.

I juli 2020 infördes tillfälliga lagåtgärder på spelmarknaden kopplade till insättningsgräns, begränsad speltid och maxbelopp för bonusar. Det är oklart om detta påverkat spelandet eller spelproblem, tillgänglig statistisk ger inga sådana indikationer. Det är dock möjligt att det skulle skett en större ökning av spelandet eller spelproblemen efter sommaren om inte åtgärderna införts.

Problemspelandet minskade inte under pandemin

På befolkningsnivå varken ökade eller minskade spelproblemen under covid-19-pandemin 2020. Dock ökade problemen bland dem som redan hade ett problemspelande eller som hade drabbats av arbetslöshet eller inställda fritidsaktiviteter. Spelproblemen ökade hos 20 procent av de personer som redan innan pandemin hade ett problemspelande, och hos fyra procent av de som var arbetslösa.

- Detta, tillsammans med det ökade spelandet på nätkasino och att stödföreningar rapporterar om återfall ger en sammantagen bild av att pandemin drabbar grupper som redan har det svårt, säger utredare Ulla Romild. 

Den ökade graden av spelproblem bidrog till svårigheter med löpande utgifter under pandemin bland dem som inte hade sådana svårigheter före. Även snabblån kan kopplas till ökade grad av spelproblem. Vi ser också en ökad psykisk påfrestning bland dem som fick ökad grad av spelproblem under pandemin.

Då pandemin även på längre sikt kan bidra till att arbetslöshet och social isolering ökar, behövs det fortsatt uppföljning av spelproblem och konsekvenserna av pandemin.

Många har fortsatt behov av stöd och hjälp

Självavstängningar via spelpaus.se har fortsatt att öka under hela året. I slutet av 2020 hade antalet registreringar ökat med över 10 000 personer, 59 199 personer i december 2020 jämfört med 48 175 i december 2019. Hjälpsökande både för spelare och anhöriga via Stödlinjen eller stödföreningar gick ner under våren, men ökade under hösten. Samtal från professionella grupper var betydligt lägre jämfört med tidigare år, vilket kan bero på resursbrist och omprioriteringar i kommuner och regioner.

Fördelningen mellan män och kvinnor bland dem som kontaktar Stödlinjen eller stänger av sig i spelpaus.se är oförändrad under året. I båda fallen är män i klar majoritet.

Detta finns i rapporten

I rapporten hittar du resultaten från en enkätstudie om spel om pengar under covid-19 pandemin. Rapporten innehåller även data från stödlinjen, spelpaus.se, uppgifter om nettoomsättningen på spelmarknaden, liksom resultaten från en webbenkät till landets skuld- och budgetrådgivare och en kartläggning av forskning om spel om pengar och covid-19 i Sverige samt erfarenheter från kamratföreningar.

Läs mer

Återrapporteringen: Fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till spridningen av covid-19

Utvecklingen av spelproblem under covid-19-pandemin

Undersökning om hur covid-19 påverkat befolkningens hälsa och spel om pengar