Beslut om organisationsbidrag spel om pengar 2022

Folkhälsomyndigheten har till uppgift att fördela organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456).

För 2022 har beslut fattats om att fördela sammantaget 3,5 miljoner till två organisationer:

Folkhälsomyndigheten fördelar även verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar enligt förordning (SFS 2017:811). För 2022 finns beslut om att fördela 15 miljoner till Stödlinjen som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde.

Nästa ansökningsperiod påbörjas i juni 2022 då ansökningshandlingarna för verksamhetsåret 2023 kommer att finnas tillgängliga på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer