Nyheter under 2022

Nyheter publicerade under 2022.

 • Föräldrar behöver kunskap om spel om pengar

  Publicerad

  Föräldrar är betydelsefulla i arbetet med att förebygga spelande bland unga. Inte bara för att en god och nära relation till föräldrarna är viktig, utan också för att föräldrarnas spelbeteende har betydelse för ungas spelvanor. En ny rapport visar dock…

 • Webbinarium om spel om pengar bland hbtqi-personer och män från Mellanöstern

  Publicerad

  11 januari 2023 hålls ett webbinarium där resultat från två kvalitativa studier presenteras. Det handlar om spel om pengar och spelproblem bland hbtqi-personer och bland utlandsfödda män från Mellanöstern. Tidigare webbinarium om spel bland personer…

 • Spel om pengar ökar bland unga

  Publicerad

  Spel om pengar fortsätter att öka bland unga i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Det visar CAN:s nationella skolundersökning från 2022. Att ha spelat för 100 kronor eller mer de senaste 30 dagarna har ökat markant bland killar.

 • Riskabelt spelande bidrar till ojämlikhet

  Publicerad

  Det riskabla spelandet i befolkningen ligger kvar på 3-4 procent bland personer mellan 16 och 84 år. Det visar ny statistik från den nationella folkhälsoenkäten. Vissa grupper har i högre grad ett riskabelt spelande än befolkningen generellt. Det gäller…

 • Ny statistik om spelproblem presenteras för 2021

  Publicerad

  Statistik kan vara till hjälp för att kartlägga, planera och följa upp folkhälsoarbetet. Statistiksidorna på spelprevention.se kompletteras nu med statistik från bland annat Socialstyrelsen och Spelinspektionen, förutom Folkhälsomyndighetens egna befolkningsundersökningar…

 • Webbinarium om spel om pengar bland personer med adhd och bland kvinnor i medelåldern och uppåt

  Publicerad

  Den 10 november hålls ett webbinarium där resultat från två kvalitativa forskningsstudier presenteras. Det handlar om spel om pengar och spelproblem bland personer med adhd och bland kvinnor i medelåldern och uppåt.

 • Välkommen till ett seminarium om spel om pengar och spelproblem i särskilda grupper på Drogfokus

  Publicerad

  På Drogfokus i Jönköping den 26 oktober håller Folkhälsomyndigheten i ett seminarium om spel om pengar och spelproblem. Temat är unga och deras föräldrar, personer med adhd och kvinnor i medelåldern och uppåt. Nya resultat från två kvalitativa intervjustudier…

 • Länsrapporten visar brister i det lokala spelförebyggande arbetet

  Publicerad

  År 2021 inkluderades frågor om spel om pengar i Folkhälsomyndighetens undersökning Länsrapporten. Många kommuner började inkludera spel om pengar i sitt arbete när spelmissbruk skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 2018. Men resultaten…

 • Hjälp till att utveckla spelprevention.se

  Publicerad

  Genom att besvara webbenkäten på spelprevention.se kan du som jobbar med förebyggande arbete hjälpa till att förbättra Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spel om pengar. Syftet med spelprevention.se är att ge målgrupperna information om spelproblem…

 • Uppdaterad kunskap om spel om pengar och ANDT

  Publicerad

  Det spelförebyggande arbetet ska vara en integrerad del i det ANDTS-förebyggande arbetet. Insatserna kan behöva utformas på olika sätt beroende på område inom ANDTS. För att insatserna ska bli effektiva behövs kunskap om likheter och skillnader mellan…

 • Ansökan om bidrag för spelförebyggande arbete nu öppen

  Publicerad

  Organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem kan nu ansöka om bidrag från Folkhälsomyndigheten för 2023. Sista dag för att ansöka är den 30 september 2022.

 • Uppdaterad kunskap om spelreklamens påverkan

  Publicerad

  Spelreklamen i Sverige är omfattande, förekommer i olika kanaler och når även ut till personer under 18 år. I ett uppdaterat faktablad publicerar Folkhälsomyndigheten information om spelreklamens påverkan och de regler som gäller.

 • Gemensamma riskfaktorer för spel om pengar, alkohol, narkotika och tobak

  Publicerad

  Den som har spelproblem eller ett riskabelt spelande har ofta en riskkonsumtion av alkohol, använder tobak dagligen eller har använt cannabis. Det finns även gemensamma risk- och skyddsfaktorer för områdena. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en publikation…

 • Onlinekasino mest problematiskt visar årsrapport

  Publicerad

  Antalet kontakter till Stödlinjen sjönk bland anhöriga under 2021, men steg något bland personer som spelar. Det visar en ny årsrapport. Liksom tidigare år är majoriteten av de som söker hjälp män. Onlinekasino fortsätter att vara den spelform som upplevs…

 • Spelmarknaden fungerar bättre efter omregleringen enligt Statskontoret

  Publicerad

  Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat effekterna av den nya spelregleringen som trädde i kraft 1 januari 2019. De konstaterar i sin femte och avslutande rapport att omregleringen har förbättrat förutsättningarna att nå riksdagens mål…

 • Uppföljning av spelproblem är central för det förebyggande arbetet

  Publicerad

  Spel om pengar och spelproblem finns i ungas närhet. Det visar resultat från undersökningen om spel bland unga och föräldrar, USUF. Hälften av 16–17-åringarna har fått vara med när vuxna spelat om pengar och var tionde 16–17-åring uppgav att de hade…

 • Omsättningen på spelmarknaden ökade 2021

  Publicerad

  I spelinspektionens årsredovisning framgår det att omsättningen på spelmarknaden var 26 miljarder under år 2021, en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Ökningen skedde främst inom kommersiellt onlinespel, statliga lotterier och spelautomater.

 • Regeringen föreslår åtgärder för en tryggare spelmarknad

  Publicerad

  Under en pressträff på förmiddagen idag presenterade Ardalan Shekarabi regeringens förslag på en förstärkt spelreglering. Förslagen som lämnas till lagrådet innebär bland annat skärpta marknadsföringskrav och åtgärder för att hålla olagliga spelaktörer…

 • Beslut om organisationsbidrag spel om pengar 2022

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har till uppgift att fördela organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456).