Hjälp till att utveckla spelprevention.se

Genom att besvara webbenkäten på spelprevention.se kan du som jobbar med förebyggande arbete hjälpa till att förbättra Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spel om pengar. Syftet med spelprevention.se är att ge målgrupperna information om spelproblem och vägledning om förebyggande arbete kring spelproblem. 

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att tillhandahålla aktuell och relevant information och kunskap inom området spel om pengar för att kunna förebygga spelproblem. Kunskapsstödet lanserades 2017 och har sedan dess utvecklats och uppdateras löpande via spelprevention.se.

– Vi vet att många i våra målgrupper använder och uppskattar spelprevention.se. Vi vill försäkra oss om att webbplatsen fortsätter att vara relevant, att informationen når dem som behöver den och att vi stödjer våra målgrupper på bästa sätt. Webbenkäten är en del av det förbättringsarbetet, säger Magdalena Lagerlund, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Så deltar du

Via en kort webbenkät vill Folkhälsomyndigheten veta vad du tycker om innehållet på spelprevention.se, och om du saknar något på webbplatsen. Enkäten, som dyker upp efter drygt en minut, finns tillgänglig under hösten 2022, från och med den 1 september. Den tar bara ett par minuter att fylla i och är anonym.

Utreda målgruppernas behov för att förebygga spelproblem

Syftet med enkäten är att undersöka

  • vilka som besöker webbplatsen
  • vilka behov målgrupperna har, så att rätt stöd kan ges i form av information och verktyg för att arbeta förebyggande inom spelområdet.

Målgrupperna är bland annat ANDTS-samordnare, kommuner, regioner, myndigheter, ideella organisationer och spelbolag.