Antal självtester ökar hos Stödlinjen visar årsrapport

Under 2022 sjönk antalet kontakter till Stödlinjen något bland personer som själva spelar, men steg bland anhöriga till personer med spelproblem. Antalet personer som gör självtester av sina egna spelvanor har ökat. Det visar en ny årsrapport.

Under 2022 registrerade Stödlinjen 2 235 hjälpsökande kontakter. Av dessa var 46 procent personer som spelar och 37 procent anhöriga. Totalt sett låg antalet hjälpsökande på samma nivå som 2021, men bland de som själva spelar sjönk kontakterna med 3 procentenheter.

Onlinespel mest förknippat med spelproblem

I likhet med tidigare år var det vanligast att ange onlinekasino som den huvudsakliga spelform som orsakar spelproblem (45 procent), följt av nätspel utan närmare specificering (42 procent) och betting (12 procent).

Ökad andel hjälpsökande män

Männen utgör fortsatt den största andelen bland de hjälpsökande som själva spelar, 83 procent. Bland de anhöriga som söker stöd är majoriteten kvinnor, 69 procent. Andelen män steg både bland de spelande och anhöriga som sökte hjälp jämfört med 2021. För såväl spelande som anhöriga handlar samtalen främst om att få prata av sig. Andra vanliga samtalsämnen är hänvisning till andra instanser och praktiska råd för att förändra spelandet.

Stöd via telefon vanligast

Två av tre kontakter med Stödlinjen tas per telefon, och 22 procent genom chatt. 12 procent sker på annat sätt, till exempel via e-post. Bland unga under 25 år är chattkontakt vanligast, medan telefonsamtal är den vanligaste kontaktformen bland alla över 24 år.

Bland hjälpsökande som själva spelar är den största åldersgruppen personer mellan 25 och 34 år och den näst största är 18–24-åringar. Tillsammans utgör de två tredjedelar av kontakterna.

Ökat antal genomförda självtester

Genom det självtest som erbjuds på webbsidan kan olika grad av spelproblem identifieras och den återkoppling som sker anpassas därefter. Under 2022 genomfördes drygt 18 000 självtest genom Stödlinjens hemsida, vilket är en ökning på drygt 3 000 test jämfört med både 2020 och 2021.

Ny hemsida lanserad

Under 2022 lanserade Stödlinjen en ny hemsida med ökad tillgänglighet, användarvänlighet och säkerhet. Där erbjuds utförlig information som stöd till dem som inte vill eller vågar ta direkt kontakt med Stödlinjen.

Läs mer