Beslut om bidrag kring spelproblem 2023

Organisationer har en viktig roll i att komplettera statens, regionernas och kommunernas spelförebyggande insatser. Två ideella organisationer får dela på 3,5 miljoner kronor för att förebygga skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar. Folkhälsomyndigheten har också beslutat att fördela 17,5 miljoner kronor till en organisation som tillhandahåller telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena spel om pengar, alkohol och tobak.

Folkhälsomyndigheten har till uppgift att fördela organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456). För 2023 har beslut fattats om att fördela sammantaget 3,5 miljoner till två organisationer:

Folkhälsomyndigheten fördelar även verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar enligt förordning (SFS 2017:811). För 2023 finns beslut om att fördela 17,5 miljoner till Stockholms läns sjukvårdsområde som bland annat driver Stödlinjen för spelare och anhöriga.

Nästa ansökningsperiod påbörjas i juni 2023 då ansökningshandlingarna för verksamhetsåret 2024 kommer att finnas tillgängliga på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer