Deltagare till enkät om Spelpaus sökes

Spelinspektionen har i dagarna startat en enkätundersökning för att utveckla Spelpaus.se. Undersökningen är öppen till den 15 maj och riktar sig till personer som är eller har varit avstängda för spel i Spelpaus.se.

Regeringen har gett i uppdrag åt Spelinspektionen att i samråd med Folkhälsomyndigheten undersöka hur det nationella självavstängningsverktyget Spelpaus.se kan utvecklas och förbättras. För att kunna göra det behövs mer kunskap om behov och önskemål hos dem som är eller har varit avstängda.

Spelinspektionen genomför därför en webbenkät riktad till personer som är eller har varit avstängda på Spelpaus.se. Frågorna i enkäten handlar bland annat om anledningen till avstängningen och om det finns information eller annat som saknas på hemsidan för Spelpaus.se. Undersökningen är anonym och tar ca 5-7 min att besvara. Webbenkäten kommer att finnas tillgänglig till den 15 maj 2023. Alla som kommer i kontakt med personer med spelproblem uppmanas sprida information om enkäten.

Frågor om Spelpaus.se (response.questback.com)

Mer om uppdraget

I uppdraget ingår att se över hur stor andel av de avstängda som väljer att spela hos spelbolag utan svensk licens, och att utreda förutsättningarna för och behovet av fler eller andra alternativ för avstängning på spelpaus.se. Exempel på alternativ kan vara fler tidsperioder för avstängningen eller möjlighet att välja att bli avstängd från specifika spelformer.

Läs mer

Enkätundersökning för att utveckla Spelpaus.se (Spelinspektionen.se)

Spelinspektionen får i uppdrag att öka kunskapen om varför spelare väljer att stänga av sig från spel och undersöka om de fortsätter att spela hos spelbolag som saknar licens (regeringen.se)