Finansinspektionen undersöker ekonomiskt välbefinnande

Under november och december kommer Finansinspektionen att genomföra en undersökning om privatekonomi, ekonomiskt välbefinnande och hälsa. Undersökningen sker i samverkan med Folkhälsomyndigheten.

Resultatet från undersökningen kommer att användas som underlag för finansiell folkbildning och folkhälsoarbete. Undersökningen riktar sig både till ett slumpmässigt urval 18–79-åringar ur registret för totalbefolkningen och till en webbpanel.

Förutom frågor om privatekonomi ställs även frågor om psykisk hälsa, spel om pengar och spelproblem.

– Vi känner sen tidigare till att det finns ett samband mellan psykisk hälsa, ekonomiska problem och spel om pengar, och det här ger oss tillfälle att utforska dessa samband närmare, säger Magdalena Lagerlund, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Undersökningen kommer att genomföras av undersökningsföretaget Origo Group på uppdrag av Finansinspektionen. Datainsamlingen sker under november och december via en webbenkät som tar ca 6-8 minuter att besvara.

Läs mer