Fortsatt ökad omsättning på spelmarknaden

Omsättningen på spelmarknaden var 27,4 miljarder under år 2022, en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Det visar Spelinspektionens årsredovisning. Ökningen skedde främst inom kommersiellt spel.

Spelinspektionens årsredovisning 2022 presenterar både statistik om omsättning på spel och uppgifter om myndighetens arbete inom tillsyn, tillstånd, regelutveckling, självavstängningsregistret samt analys och information.

Ökad omsättningen på spelmarknaden

Omsättningen på spelmarknaden ökade 2022 jämfört med 2021. 2022 var omsättningen 27,4 miljarder kronor, en ökning med 5 procent jämfört med året innan. I jämförelsen med 2021 bör man ta hänsyn till att ett flertal licenskategorier påverkades av pandemin genom de tillfälliga spelansvarsåtgärderna och stängning av Casino Cosmopol under en del av året. Medan omsättningen inom kommersiellt onlinespel ökade med 6 procent var omsättningen i stort sett oförändrad för statliga lotterier och spelautomater.

Avstängningar på Spelpaus.se fortsätter öka

Antalet avstängda personer i det nationella själavstängningsregistret Spelpaus.se uppgick i slutet av 2022 till 85 000, jämfört med cirka 71 000 i slutet av 2021. Cirka 70 procent stängde av sig tills vidare. 25 procent var kvinnor och 75 procent män. Fördelningen mellan kvinnor och män var ungefär densamma oavsett avstängningsalternativ (1, 3, 6 månader eller tills vidare).

Tillsynsarbetet mot olaglig spelverksamhet har varit prioriterat

Under 2022 har Spelinspektionen prioriterat arbete med tillsynsåtgärder för att öka kanaliseringen av spelande till de bolag som har licens i Sverige, men man har även arbetat med spelansvar, penningtvätt och matchfixning. På grund av pandemin har tillsynsinsatser fortsatt att ske på distans. Spelinspektionen har tagit 8 beslut om förbudsförelägganden mot bolag som olovligen riktar sig mot Sverige, vilket innebär att bolagen är förbjudna att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens. I slutet av året fanns det totalt 31 aktiva förbudsförelägganden.

Läs mer