Ny sida om statistik om hjälpsökande på spelprevention.se

Var femte person med problemspelande och var tionde som har en familjemedlem med spelproblem har sökt hjälp för detta, enligt Swelogs 2021. Många har också uppsökt eller varit i kontakt med olika vård- eller stödverksamheter som familjerådgivning eller budget- och skuldrådgivning.

Webbsidan Spelprevention.se är Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spel om pengar och innehåller sidor som rör statistik om spelproblem och spelande. Idag publiceras en ny sida om hjälpsökande personer, baserad på statistik från Swelogs år 2021. De resultat som presenteras på sidan kompletterar tidigare redovisningar av hjälpsökande utifrån uppgifter från Stödlinjen och Socialstyrelsen. De kompletterar även den återredovisning som Folkhälsomyndigheten lämnade till regeringen den 1 mars. Sidan tar upp såväl hjälpsökande för att man själv har spelproblem, eller en närstående med spelproblem, som dessa gruppers hjälpsökande inom budget- och skuldrådgivning, familjerådgivning, hälso- eller vårdcentraler och ungdomsmottagningar.

Bland personer som under senaste året haft ett problemspelande hade en av fem sökt hjälp för sina egna spelproblem: 12 procent under de senaste 12 månaderna och 7 procent längre tillbaka i tiden. Bland dem som hade en familjemedlem med spelproblem hade en av tio sökt hjälp på grund av detta.

Familjerådgivning en viktig arena i det spelförebyggande arbetet

En verksamhet där en stor andel av besökarna kan behöva stöd utifrån spelproblem är familjerådgivningen.

Det är tre gånger så vanligt att en person med problemspelande och att någon med spelproblem i familjen har besökt familjerådgivningen, jämfört med dem som inte har spelproblem eller spelproblem i familjen. Det innebär att 15 procent av dem som besökt en familjerådgivning antingen har ett problemspelande eller har en familjemedlem med spelproblem. Detta kan påverka rådgivningen och det kan också vara så att personerna behöver stöd för just spelproblemen.

Familjerådgivningen har också möjlighet att förebygga problem, om tecken på spelproblem upptäcks tidigt, och bidra till att de inte förvärras.

I det bredare förebyggande perspektivet visar Swelogs 2021 att 35 procent av dem som kommer till familjerådgivningen har spelproblem i sina liv, antingen hos närstående eller i form av egna spelproblem.

Film om stöd till närstående publiceras stöd

Cirka 11 procent, 915 000 personer, av befolkningen (16-84 år) uppger att de har någon i sin närhet som har eller har haft spelproblem det senaste året enligt Swelogs 2021. 4 procent har en familjemedlem som har spelproblem. Bland närstående finns en ökad risk för sämre och mer pendlande ekonomi, relationsproblem, riskkonsumtion av alkohol och utsatthet för våld i en nära relation.

I samband med den nya sidan om hjälpsökande publiceras även en film om bemötande av anhöriga av forskaren och psykologen Jakob Jonsson.

Filmer och presentationer

Att identifiera närstående är viktigt för att kunna möta deras behov av stöd. Närstående kan också bidra till att en person med spelproblem tar kontakt med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd om behandling av spelmissbruk och spelberoende är det också troligare att behandlingen lyckas om någon närstå­ende involveras, framför allt en partner.

Läs mer