Beslut om bidrag kring spelproblem 2024

Organisationer har en viktig roll i att komplettera statens, regionernas och kommunernas spelförebyggande insatser. Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela sammanlagt 21,5 miljoner till organisationer som arbetar med att förbygga skadeverkningar av spel, samt till och telefon- och webbaserade stödinsatser.

Folkhälsomyndigheten har till uppgift att fördela organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå. För 2024 har beslut fattats om att två organisationer kommer att dela lika på sammantaget 3,5 miljoner. Dessa två organisationer är:

Folkhälsomyndigheten fördelar även verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar. För 2024 finns beslut om att fördela 18 miljoner till Stockholms läns sjukvårdsområde som bland annat driver Stödlinjen för spelare och anhöriga.

Nästa ansökningsperiod påbörjas i juni 2024 då ansökningshandlingarna för verksamhetsåret 2025 kommer att finnas tillgängliga på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer