Fortsatt hög omsättning på spelmarknaden

Omsättningen på spelmarknaden var 27,1 miljarder under år 2023, en minskning på drygt en procent jämfört med året innan. Det visar Spelinspektionens årsredovisning. Samtidigt ökar omsättningen för vissa spelformer.

Spelinspektionens årsredovisning 2023 presenterar statistik över omsättningen på spel i Sverige. Den innehåller också uppgifter om myndighetens arbete inom bland annat tillsyn, tillstånd och självavstängningsregistret.

Något minskad omsättningen på spelmarknaden

Omsättningen på spelmarknaden minskade något år 2023 jämfört med 2022. 2023 var omsättningen 27,1 miljarder kronor, en minskning med drygt en procent jämfört med året innan. Det är första gången som omsättningen minskar sedan omregleringen av spelmarknaden 2019. Omsättningen för Statligt kasinospel, dvs. Casino Cosmopol, minskade mest, med 11 procent. Kommersiellt onlinespel och vadhållning har störst omsättning och där var minskningen knappt en procent. Även statligt lotteri och värdeautomatspel (Vegas) minskade. Omsättningen för rikslotterier och hallbingo, det vill säga spel för allmännyttiga ändamål och restaurangkasinon, ökade däremot.

Över 100 000 avstängda på Spelpaus.se

Antalet avstängda personer i det nationella själavstängningsregistret Spelpaus.se uppgick i slutet av 2023 till cirka 104 000, jämfört med cirka 85 000 i slutet av 2022. Det är den största årliga ökningen sen 2020. Cirka 70 procent stängde av sig tills vidare. 25 procent var kvinnor och 75 procent män, oavsett om de stängde av sig på 1, 3, 6 månader, eller tills vidare.

Spelinspektionens tillsyn av spelansvar

Prioriterade områden för Spelinspektionens tillsyn under 2023 har varit olaglig spelverksamhet, spelansvar och att motverka penningtvätt, finansiering av terrorism och matchfixning. I fråga om spelansvar och omsorgsplikt har Spelinspektionen under 2023 beslutat att utfärda varning och sanktionsavgift i två fall där licenshavare brustit i dessa aspekter. Under året har myndigheten påbörjat en kartläggning av licenshavarnas genomförande av fortlöpande utbildning av sina anställda gällande riskerna med spel och faktorer som påverkar spelbeteende.

Läs mer