Uppdaterad 23 maj 2022

Bli antibiotikasmart med hjälp av våra kriterier

För att underlätta för kommuner, regioner och deras verksamheter att bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån infektions- och antibiotikaperspektiv har vi tagit fram kriterier.

Syftet med kriterierna är att:

  • skapa engagemang, ge inspiration och öka viljan till att arbeta med antibiotikafrågan
  • underlätta arbetet genom att belysa viktiga områden
  • ge möjlighet att bli utnämnd till Antibiotikasmart®

Vi har eller kommer att ta fram kriterier för kommunledning, skola, förskola, äldre- och funktionshinderomsorg, vatten/avlopp, regionledning, sjukhus och primärvård.

Kriterierna tas fram i samverkan med yrkesverksamma och ska pilottestas och utvärderas i de olika verksamheterna. Just nu pilottestas kriterierna för vatten/avlopp av Uppsala Vatten och Avfall AB, Borås Energi och Miljö, Käppalaförbundet, VIVAB - Vatten och Miljö i Väst AB och Gästrike Vatten AB.

 

• Skicka e-post till någon av projektledarna.