Bli antibiotikasmart med hjälp av våra kriterier

För att bli antibiotikasmart finns vissa kriterier att uppfylla. Dessa är olika för olika verksamheter.

Fyra ungdomar står på trappa utomhus

Kriterierna är tänkta att inspirera och engagera i arbetet med att minska uppkomst av infektioner, motverka smittspridning och bidra till en ansvarsfull antibiotikaanvändning. De ska göra det lättare för verksamheter att utveckla sina kunskaper och arbetssätt för en sund användning av antibiotika.

Pilotverksamheter testar kriterier

Tillsammans med yrkesverksamma har vi tagit fram kriterierna. Dessa testas av pilotverksamheter för att därefter utvärderas och revideras. Målet är att införa kriterierna brett i samhället. Läs mer om kriterierna och de olika pilotverksamheterna under respektive knapp.

Om du är intresserad av att veta mer om processen eller arbetet med kriterier i de olika verksamheterna, kontakta oss.

Kriterieprocessen

Den här bilden visar kriterieprocessen. Processen börjar med kriterieframtagning. Kriterierna testas sedan av pilotverksamheter för att därefter utvärderas och revideras. Sista steget är breddinförande av kriterierna.

Grafik som visar de olika stegen i kriterieprocessen, beskrivs i mer detalj i omgivande text