Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

Masaafo ahaan ka durug dadka kale

Ka durug dadka kale marka la joogo meel gudo ah iyo banaanka labadaba, oo iska ilaali deegaanada ciriiriga ah.

Taladani waxay khuseysaa xaaladaha oo dhan oo micnaheedu waa tusaale ahaan in adigu aad keligaa adeegato, iska ilaaliso kulamo bulsho oo ka baxsan inta kugu xeeran ee kuugu dhow, shaqayso adigoo guriga jooga oo iska ilaaliso gaadiidka dadweynaha haddii aanay khasab kugu ahayn inaad safarto.

Guriga joog oo iska baar xitaa haddii aad leedahay calaamado cudur oo khafiif ah

Carruurta iyo dadka waaweyn ee dareemaya xanuun waa inay guriga ka joogaan shaqada, iskoolka, dugsiga xanaanada iyo hawlaha kale. Tani waxay khuseysaa xitaa haddii calaamadahaaga cudur ay yihiin khafiif. Adigu waa in xitaa aad is baarto oo iska ilaaliso xiriirka dadka kale.

Shaqee adigoo guriga jooga

Hey’adda arrimaha caafimaadka waxay ku talinaysaa in dhammaan dadka awooda ay shaqeeyaan iyagoo gurigooda jooga. Shaqo-bixiyahaaga kala hadal fursadaha ah in la shaqeeyo iyadoo la joogo guriga. Waa muhiim in shaqo-bixiyuhu qaado mas’uuliyadda dhinaca deegaanka shaqo xitaa dhanka iyadoo guriga la joogo la shaqaynayo.

Kulma idinkoo ah in yar oo isku xeeran, iska ilaali xiriiryada dhow

Khatarta ku aaddan in uu kugu dhaco covid-19, iyo in aad sii faafisid, wey kordheysaa mar kasta oo ay dad badani kulmaan. Xadee xiriiryadaada dhow adigoo la kulmaya oo keliya kuwa aad la nooshahay ama saaxiibo yar oo dhowr ah ama dadka qaraabada ah ee ka baxsan guriga.

Ku kulma guriga banaankiisa haddii ay suurtagal tahay, oo masaafada ugu weyn ee suurtagal ah kala durka.

Is-tallaal marka aad fursad u heshid

Tallaalku wuxuu yaraynayaa khatarta ah in aad si aad ah ugu xanuunsatid ama u dhimatid covid-19. Dhammaan dadka da’doodu ka sarreyso 18 sano ayaa lagu casuumi doonaa tallaal. Hey’adda arrimaha caafimaadka boggeeda intarnatka waxaa ku jira macluumaad ku saabsan tallaalka. Waa mid qofku keligii dooran karo in la is tallaalo laakiin Hey’adda arrimaha caafimaadka waxay kula talinaysaa adigaaga awoodda, in aad oggolaato tallaalka. Dhanka 1177.se ayaad ka akhrin kartaa sida tallaalka looga qabanqaabiyay isla meesha adigu aad ku nooshahay.

Gacmaha dhaq badanaaba

Maadooyinka cudurka faafiya si fudud ayay ugu dhegaan gacmaha. Waxay sii faafaan marka aad qof gacanta ku salaanto. Sidaas darteed waa inaad badanaaba gacmaha ku dhaqdo saabuun iyo biyo diiran, ugu yaraa 20 ilbiriqsi.

Mar walba gacmaha dhaq marka adigu aad

  • guriga timaado ama marka aad timaado shaqada
  • aad banaanka ku maqnayd
  • ka hor wakhti cunto
  • marka raashin laga shaqaynayo
  • ka dib marka la isticmaalay suuliga.

Aalkolada gacmahu (ama wax kale oo u dhigma oo ah jeermis dile gacmaha ah) waxaa beddel ahaan la isticmaali karaa marka aysan suurta gal ahayn in gacmaha la dhaqdo.

Adigu waaa in xitaa aad iska ilaalisaa in aad taabato indhaha, sanka iyo afka si la isaga ilaaliyo in maadooyinka cudurka faafiya ay u gaaraan xuubyada jilicsan. Waxa kale oo muhiim ah in lagu qufaco oo lagu hindhiso laabatada gacanta ama masarka warqada ee sanka.

Mar walba ku dhaqan si amaan ah dhanka faafida cudurka

Adiga ayay waajib kugu tahay in aad samayso wixi aad awooddo si aad naftaada iyo dadka kaleba uga ilaaliso ka hortagida faafida covid-19. Adigu laf ahaantaada waa inaad ka fikirto sida aad isaga ilaalin karto in cudurkan aad qaado, sida aad dadka kale masaafo ahaan uga durkaysid iyo sida aad isaga ilaalin karto in aad dadka kale qaadsiiso cudurkan. Adigu waa inaad tixgelin u muujiso dadka kale ee bani’aadamka ah. Tani aad ayay muhiim u tahay marka laga eego dhinaca dadka ka tirsan kooxaha khatarta ku jira.

Waa maxay Batidhaanka PCR iyo badhitaanka Antikroppstest? Waa badhitanaada cudurka covid-19

Waxa jira laba baadhitan oo kala duwan oo lagu ogaan karo cudurka covid-19. Badhitaanka PCR-test waxaad dalban kartaa markaad isku aragtidid astamaha cudurka covid-19. Badhitaanta antikroppstets waxa uu ku sheegaya inaad cudurka covid-19 kugu soo dhacay iyo in kale.

Tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19]

Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19?

Sidee loo baaraa talaalada ka hortaga covid-19?

Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar vaccin?

Sidee talaalada u shaqeeyaan?

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin?

Waa maxay tallaal?

Filmen nedan, titel på svenska: Nu finns vaccin mot sjukdomen covid-19. Ladda ned filmen här.

Imika waxaad heli kartaa talaalka ka hortaga xanuunka Covid19

Filmen nedan, titel på svenska: Så här går vaccinationen för covid-19 till. Ladda ned filmen här.

Sidan ayaa loo sameeyaa tallaalka

Filmen nedan, titel på svenska: Nu pågår vaccination av covid-19

Iminka waxaa socda tallaal ka dhan ah covid-19

Filmen nedan, titel på svenska: Varför vaccinerar vi oss mot covid-19?

Tallaalku wuxuu yareyn karyaa khatarta ah in aad si aad ah ugu xanuunsatid ama u dhimatid covid-19

Shaybaar lagu shaac-bixiyo haddii imminka aad u xannuunsan tahay cudurka [Covid-19] ama u berri hore kugu dhacay

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett PCR-test och vad är ett antikroppstest

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett PCR-test och vad är ett antikroppstest (kort version)

Waa maxay Batidhaanka PCR iyo badhitaanka Antikroppstest? Waa badhitanaada cudurka covid-19 (warbixin kooban)

Warbixinada kale

Filmen nedan, titel på svenska: Covid-19: Så länge ska du stanna hemma om du är sjuk

Covid-19: Muddo intaa le'eg ayaad joogi kartaa guriga haddii aad jiran tahay