APRIL

 • 21 apr
  Inför förnyad ANDTS-strategi 2021-2025

  Se filmade kommentarer från socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell om en förnyad och breddad strategi inom ANDTS-området.

MAJ

 • 5 maj
  Covid-19 pandemins konsekvenser på folkhälsan

  På det här webbinariet presenteras och diskuteras resultaten från rapporten "Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin? Samlad bedömning utifrån svensk empiri och internationell forskning under 2020" som publiceras 15 april.

 • 27 maj
  Omställning i samverkan med hälsa som strategi

  På konferensen presenterar Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Folkhälsomyndigheten konsekvenserna av covid-19-pandemin för folkhälsan och vad vi kan ta med oss in i framtiden.

JUNI

 • 3 jun
  Ett jämlikt och hälsosamt samhälle

  Folkhälsomyndigheten, Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden arrangerar tillsammans en konferens på temat "Så kan ett hälsofrämjande och förebyggande arbete bli framgångsrikt".