Konferens och utbildning

Här visas evenemang, konferenser, utbildningar och seminarier som Folkhälsomyndigheten själva arrangerar
och även de evenemang där vi medverkar som medarrangör.

AUGUSTI

 • 26 aug
  Prövningstillfälle, tillstånd för användning av bekämpningsmedel klass 1 So Östersund eller Solna

  Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten.

 • SEPTEMBER

  • 5 sep
   Tuberkulosdag 2019 Stockholm

   En dag om tuberkulos som riktar sig till de som arbetar med tuberkulos i Sverige, på laboratorier, smittskyddsenheter och kliniskt med patienter.

  • 9 sep
   Microbiological NGS workflow and data processing - September Solna, Stockholm

   The course will give participants both theoretical and practical review of the entire NGS workflow from library preparation to data analyses on the Ion Torrent S5 XL sequencers.

  • 10 sep
   Suicidpreventiva dagen – Att vilja leva länge Stockholm

   Ett seminarium i Stockholm under temat Att vilja leva länge – suicidprevention med fokus på psykiskt välbefinnande sent i livet.

  • 23 sep
   Psykisk ohälsa – vad gör vi för att minska stigmat? Stockholm

   En dag för att öka kunskapen och minska fördomarna om psykisk ohälsa och suicid. Vi kommer diskutera det aktuella kunskapsläget, kartlägga aktuella behov och belysa erfarenheter från tidigare, pågående och planerade insatser.

  • 30 sep
   Prövningstillfälle, tillstånd för användning av bekämpningsmedel klass 1 So Östersund eller Solna

   Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten.

  • OKTOBER

   • 1 okt
    Influensadagen 2019 Solna, Stockholm

    Influensadagen har blivit ett återkommande evenemang som sammanfattar den epidemiologiska och virologiska utvecklingen i Sverige och världen och tar upp aktuella frågeställningar om profylax, behandling, diagnostik och övervakning av influensa samt nyheter från forskningen.

   • 8 okt
    Värna våra yngsta Stockholm

    För tredje året i rad anordnar vi nu en nationell konferens om stöd till våra yngsta och deras föräldrar. Konferensen handlar om de 1001 viktiga dagarna, och hur vi ska stötta och värna både föräldrar och barn redan under graviditeten och sedan fortsatt under barnets första två år.

   • 14 okt
    Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi – hösten 2019

    Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under hösten 2019. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i infektionssjukdomar.

   • 28 okt
    Education and training – Physical activity on prescription (PAP) Gothenburg, Sweden

    This is a three-day course in the core components of the Swedish PAP model. The course will provide basic knowledge and skills for prescribing physical activity according to the FaR-model.

   • NOVEMBER

    • 6 nov
     Hantering av biorisker vid B-händelser Solna, Stockholm

     Sektorsövergripande utbildning om hantering av biorisker vid B-händelser. Den ger en ökad medvetenhet om biorisker och ökad kunskap om personlig skyddsutrustning inom det egna området såväl som hos andra aktörer som samverkar med vid en B-händelse.

    • 7 nov
     Att stödja barn och föräldrar i utsatta områden Stockholm

     Välkommen till en inspirationsdag där du får ta del av aktuell kunskap samt ges möjlighet till erfarenhetsutbyte om att främja barns hälsa i socioekonomiskt utsatta områden.

    • 11 nov
     Prövningstillfälle, tillstånd för användning av bekämpningsmedel klass 1 So Östersund eller Solna

     Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten.

    • 13 nov
     Förebygg.nu Göteborg

     En konferens med fokus på förebyggande och främjande ANDT-arbete. En av de främsta mötesplatserna för alla som arbetar med drogförebyggande arbete.

    • DECEMBER

     • 2 dec
      Praktisk omvårdnad vid högrisksmitta Linköping

      Ett tillfälle för samverkan kring rationell användning av PPE inom prehospital- eller slutenvård med misstänkt eller konstaterad smitta med stor samhällskonsekvens. Dagarna innefattar såväl teoretiska föreläsningar som diskussioner och praktiska övningar.

     • MARS

      • 11 mar
       Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi – våren 2020

       Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under våren 2020. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i infektionssjukdomar.

Gå till toppen av sidan