Konferens och utbildning

Här visas evenemang, konferenser, utbildningar och seminarier som Folkhälsomyndigheten själva arrangerar
och även de evenemang där vi medverkar som medarrangör.

MARS

 • 11 mar
  Informationsmöte för branschorganisationer inom tobak och liknande produkter Solna, Stockholm

  Den 1 juli 2019 började en ny lag om tobak och liknande produkter att gälla. I samband med att lagen infördes uppstod det en del frågor och funderingar från branschorganisationer och företag som påverkas av den nya lagen. Under mötet informerar vi om de nya bestämmelserna och ger utrymme för frågor om hur de ska tillämpas.

 • 17 mar
  Hur skapar vi plats för barnen i framtidens städer? Uppsala

  En konferens om politik för jämlik och hälsosam stadsutveckling. Konferensen tar avstamp i kopplingen mellan samhällsplanering och samhällsekonomi. Forskning och fakta varvas med utrymme för diskussion, särskilt med inspel från kommunernas politiska företrädare.

 • 30 mar
  Prövningstillfälle, tillstånd för användning av bekämpningsmedel klass 1 So Östersund eller Solna

  Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten.

 • MAJ

Gå till toppen av sidan