MARS

 • 7 mar
  LeishMan - nätverksmöte för leishmaniasis i Europa (mars 2019) Stockholm
 • 11 mar
  Prövningstillfälle, tillstånd för användning av bekämpningsmedel klass 1 So Östersund eller Solna

  Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten.

 • 20 mar
  Får barnen plats i framtidens städer? Stockholm

  En nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter. Vi tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik.

 • 25 mar
  Utbildning för skadedjurstekniker, 1 SoX Rosersberg, norr om Stockholm

  Anmälan till utbildning för yrkesverksamma skadedjurstekniker som ger den kunskap som krävs för tillstånd att få använda gaser tillhörande bekämpningsmedel klass 1 SoX, gaser.

 • APRIL

  • 9 apr
   Mikrobiologisk Bioinformatik Solna, Stockholm

   Den nya tekniken inom Next Generation Sequencing (NGS) ger stora möjligheter inom mikrobiologi men också utmaningar med att hantera data. Under kursen kommer deltagarna få lära sig hur data från NGS kan hanteras, analyseras och tolkas.

  • 24 apr
   Vaccindagen 2019 Stockholm
  • MAJ

   • 16 maj
    Det hållbara friluftslivet – Tankesmedja för friluftsliv 2019

    I föredrag och workshops tar Tankesmedjan upp hållbart friluftsliv ur olika aspekter såsom tillgänglighet, hälsa, jämlikhet, lönsamhet och bevarande och nyttjande av naturen.

   • 28 maj
    Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige Stockholm

    En konferens om sexualitet och hälsa i den svenska befolkningen

   • JUNI

    • 4 jun
     Organisationsforum Solna, Stockholm
    • SEPTEMBER

     • 9 sep
      Microbiological NGS workflow and data processing - November Solna, Stockholm

      The course will give participants both theoretical and practical review of the entire NGS workflow from library preparation to data analyses on the Ion Torrent S5 XL sequencers.

     • OKTOBER

      • 14 okt
       Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi – hösten 2019

       Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under hösten 2019. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i infektionssjukdomar.

      • NOVEMBER

       • 12 nov
        Mikrobiologisk Bioinformatik Solna, Stockholm

        Den nya tekniken inom Next Generation Sequencing (NGS) ger stora möjligheter inom mikrobiologi men också utmaningar med att hantera data. Under kursen kommer deltagarna få lära sig hur data från NGS kan hanteras, analyseras och tolkas.

       • MARS

        • 11 mar
         Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi – våren 2020

         Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under våren 2020. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i infektionssjukdomar.