AUGUSTI

 • 22 aug
  12:e Nordiska folkhälsokonferensen 2017 Ålborg, Danmark

  De nordiska folkhälsokonferenserna återkommer vart tredje år och är sedan 1987 en mötesplats med syfte att ge och ta av det nordiska folkhälsoarbetet som många ser som ett av världens främsta.

 • SEPTEMBER

  • 5 sep
   Tuberkulosdag Solna, Stockholm

   En dag för dig som arbetar med tuberkulos i Sverige, på laboratorier, smittskyddsenheter och kliniskt med patienter.

  • 5 sep
   Projektträff Sigtuna

   Ni kommer att få träffa andra som beviljats medel 2017 och utbyta erfarenheter med varandra. Vi kommer bland annat att diskutera och reflektera kring utmaningar kopplade till olika skeden i ett projekts process samt inspireras av hur ett projekts resultat kan leva vidare efter sina tre projektår.

  • 12 sep
   Suicidprevention 2017 Göteborg

   Konferensen riktar sig till alla som arbetar professionellt eller ideellt och vill få större förståelse och kunskap om vad suicidalitet innebär. Vi pratar också om hur man kan arbeta med suicidprevention i den egna organisationen.

  • 14 sep
   LUFT Eskilstuna

   LUFT- konferensen är Sveriges största konferens inom det tobakspreventiva området. En viktig och betydelsefull mötesplats som bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och inspirerar till fortsatt arbete och utvecklande samverkan.

  • 29 sep
   Influensadagen Solna, Stockholm

   Ett återkommande evenemang som sammanfattar den epidemiolo­giska och virologiska utvecklingen i Sverige och världen. Under dagen tar vi upp aktuella fråge­ställningar om profylax, behandling, diagnostik och övervakning av influensa samt nyheter från forskningen.

  • OKTOBER

   • 1 okt
    Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi hösten 2017

    Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under 2017. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i "infektionssjukdomar".

   • 2 okt
    Vaccindagen Solna, Stockholm

    Vi diskuterar aktuella frågor och framtida utmaningar gällande nationella vaccinationsprogram och hur arbetet med de svenska vaccinationsprogrammen kan bli ännu bättre.

   • 5 okt
    Utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga Växjö

    Utbildningsdagen ger kunskap om hur vacciner fungerar och vad som menas med att ett vaccin är effektivt och säkert. Programmet riktar sig i första hand till personal som arbetar med barnvaccinationer inom barnhälsovården och elevhälsan.

   • 12 okt
    Seminarium om fukt och mikroorganismer Olika orter och datum, se nedan

    Kom och lär dig mer om tillsyn av fukt och mögel i bostäder och allmänna lokaler, vilka regler gäller och vilka utmaningar finns det? En dag för dig som arbetar med tillsyn eller tillsynsvägledning inom området hälsoskydd vid kommun eller länsstyrelse. Folkhälsomyndigheten anordnar hösten 2017 en seminarieserie om fukt och mikroorganismer. Seminarierna kommer att hållas under oktober och november i Solna, Göteborg, Alvesta och Umeå. Vi erbjuder även möjlighet till deltagande via webben.

   • 16 okt
    Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling Stockholm

    Konferensen vill särskilt uppmärksamma behoven hos de yngsta barnen och deras föräldrar genom att sätta fokus på att satsningar på späda barns psykiska hälsa och stöd till deras föräldrar behöver ha hög prioritet.

   • 19 okt
    Utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga Karlstad

    Utbildningsdagen ger kunskap om hur vacciner fungerar och vad som menas med att ett vaccin är effektivt och säkert. Programmet riktar sig i första hand till personal som arbetar med barnvaccinationer inom barnhälsovården och elevhälsan.

   • NOVEMBER

    • 1 nov
     10th European Public Health Conference Stockholm

     Årets Europeiska folkhälsokonferens (EPH) äger rum i Sverige. Konferensen är en plattform för kunskapsspridning, utbyte av erfarenheter och debatt för forskare, beslutsfattare och praktiker inom folkhälsa, hälso- och sjukvård samt utbildning i Europa.

    • 13 nov
     Svenska HALT 2017

     Folkhälsomyndigheten bjuder in alla kommuner att delta i årets mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende. Mätningen genomförs valfri dag under v. 46-47 (13 - 26 november) 2017.

    • 15 nov
     Förebygg.nu Göteborg

     Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv som sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet.

    • MARS

     • 1 mar
      Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi våren 2018

      Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under 2018. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i "infektionssjukdomar".