MARS

 • 1 mar
  Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi våren 2017

  Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under 2017. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i "infektionssjukdomar".

 • 13 mar
  Mikrobiologisk Bioinformatik Solna, Stockholm

  Den nya tekniken inom Next Generation Sequencing (NGS) ger stora möjligheter inom mikrobiologi men också utmaningar med att hantera data. Under kursen kommer deltagarna få lära sig hur data från NGS kan hanteras, analyseras och tolkas.

 • 29 mar
  EU:s hälsoprogram Solna, Stockholm

  En informationsträff för dig som önskar få utförlig information och möjlighet att ställa frågor kring utlysningen av medel inom EU:s hälsoprogram, EU-kommissionens finansieringsform för åtgärder inom hälsoområdet.

 • APRIL

  • 5 apr
   Natur för barn och unga – Tankesmedja för friluftsliv 2017 Sundsvall

   Tankesmedja för friluftsliv är ett årligt förekommande forum för dialog, erfarenhetsutbyte och framtidsutsikter kring friluftsliv. Årets tema har fokus på betydelsen av barns och ungas möjligheter att utöva friluftsliv för ett ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

  • 24 apr
   Diagnostik och behandling av invasiva candidainfektioner hos svårt sjuka patienter Solna, Stockholm

   Referensgruppen för antimykotika (RAM) och Folkhälsomyndigheten bjuder in till utbildningsdag om invasiva candidainfektioner

  • MAJ

   • 10 maj
    Stramadagen 2017 Stockholm-Arlanda

    Dagen arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Stramanätverket och Programråd Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper. Vi vänder oss till alla inom sjukvården som arbetar med eller är intresserade av arbetet mot antibiotikaresistens.

   • 11 maj
    Conference on behavioral and social intervention research: premises, challenges, and revisiting positions Stockholm
   • JUNI

    • 14 jun
     Sverige i världen 2030 – vägval för en socialt hållbar framtid Umeå

     Nationell konferens 14–15 juni 2017 i Umeå. Boka redan nu i din kalender!

    • AUGUSTI

     • 22 aug
      12:e Nordiska folkhälsokonferensen 2017 Ålborg, Danmark

      De nordiska folkhälsokonferenserna återkommer vart tredje år och är sedan 1987 en mötesplats med syfte att ge och ta av det nordiska folkhälsoarbetet som många ser som ett av världens främsta.

     • OKTOBER

      • 1 okt
       Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi hösten 2017

       Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under 2017. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i "infektionssjukdomar".

      • 16 okt
       Värna våra yngsta! Stockholm

       Konferens i Stockholm om de späda barnens rätt till hälsa och utveckling.

      • NOVEMBER

       • 1 nov
        10th European Public Health Conference Stockholm

        Årets Europeiska folkhälsokonferens (EPH) äger rum i Sverige. Konferensen är en plattform för kunskapsspridning, utbyte av erfarenheter och debatt för forskare, beslutsfattare och praktiker inom folkhälsa, hälso- och sjukvård samt utbildning i Europa.

       • 13 nov
        Svenska HALT 2017

        Folkhälsomyndigheten bjuder in alla kommuner att delta i årets mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende. Mätningen genomförs valfri dag under v. 46-47 (13 - 26 november) 2017.