Konferens och utbildning

Här visas evenemang, konferenser, utbildningar och seminarier som Folkhälsomyndigheten själva arrangerar
och även de evenemang där vi medverkar som medarrangör.

OKTOBER

 • 14 okt
  Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi – hösten 2019

  Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under hösten 2019. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i infektionssjukdomar.

 • 28 okt
  Education and training – Physical activity on prescription (PAP) Gothenburg, Sweden

  This is a three-day course in the core components of the Swedish PAP model. The course will provide basic knowledge and skills for prescribing physical activity according to the FaR-model.

 • NOVEMBER

  • 6 nov
   Hantering av biorisker vid B-händelser Solna, Stockholm

   Sektorsövergripande utbildning om hantering av biorisker vid B-händelser. Den ger en ökad medvetenhet om biorisker och ökad kunskap om personlig skyddsutrustning inom det egna området såväl som hos andra aktörer som samverkar med vid en B-händelse.

  • 7 nov
   Att stödja barn och föräldrar i utsatta områden Stockholm

   Välkommen till en inspirationsdag om att främja barns hälsa i socioekonomiskt utsatta områden. Du får ta del av aktuell kunskap och får möjlighet till erfarenhetsutbyte.

  • 11 nov
   Prövningstillfälle, tillstånd för användning av bekämpningsmedel klass 1 So Östersund eller Solna

   Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten.

  • 13 nov
   Förebygg.nu Göteborg

   En konferens med fokus på förebyggande och främjande ANDT-arbete. En av de främsta mötesplatserna för alla som arbetar med drogförebyggande arbete.

  • 19 nov
   Antibiotikaforum 2019 Jönköping

   Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från alla sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Välkommen till det åttonde antibiotikaforumet med tema beteende och kommunikation!

  • DECEMBER

   • 2 dec
    Praktisk omvårdnad vid högrisksmitta Linköping

    Ett tillfälle för samverkan kring rationell användning av PPE inom prehospital- eller slutenvård med misstänkt eller konstaterad smitta med stor samhällskonsekvens. Dagarna innefattar såväl teoretiska föreläsningar som diskussioner och praktiska övningar.

   • 5 dec
    Jämlikhet i hälsa! Med Agenda 2030 som hävstång Stockholm

    Välkommen till ett temaseminarium i Stockholm den 5 december som fokuserar på hur minskade hälsoskillnader kan stärkas i ett Agenda 2030-perspektiv.

   • JUNI

    • 3 jun
     Nordic Vaccine Meeting 2020

     The Nordic Vaccine Meeting (NVM) 2020 will be arranged 3-4 June 2020 in Stockholm by the Public Health Agency of Sweden.

Gå till toppen av sidan