Konferens, webbinarium och utbildning

Lyssna

Juli 2024

September 2024

 • Dialogkonferens om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

  Stockholm

  Hur kan vi arbeta tillsammans för att möta utmaningarna för jämlik SRHR i hela landet? Med utgångspunkt i den nationella SRHR-strategin och med inspiration från forskning möts vi i dialog kring det fortsatta arbetet med den nationella handlingsplanen för SRHR.

 • Säsongsvirusdagen 2024

  Solna, Stockholm / Digitalt deltagande

  Konferensen är en omstöpning av den sedan länge anordnade Influensadagen. Dagen kommer att handla om covid-19, influensa och RS-virus inför kommande vintersäsong 2024–2025.

 • Suicidpreventiva dagen 2024 – Individinriktade insatser

  Solna, Stockholm / Digitalt

  Med anledning av den årliga Suicidpreventiva dagen bjuder vi in till ett webbsänt seminarium tillsammans med Socialstyrelsen och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).

Oktober 2024

 • drogFOKUS 2024

  Karlstad

  Boka in den 23–24 oktober i kalendern för drogFOKUS, den största nationella konferensen om alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.

November 2024

 • Kurs om sektorsövergripande hantering av biorisker vid B-händelser (BAMSE24)

  Stockholm

  En kurs som ger deltagarna ökad medvetenhet om biologiska hot, biorisker och hanteringen av dessa i samverkan med andra berörda aktörer. Fokus ligger på den personliga skyddsutrustningen som används vid en B-händelse.

 • Tuberkulosdag 2024

  Stockholm

  En dag som riktar sig till alla som arbetar med tuberkulos i Sverige, på laboratorier, smittskyddsenheter och kliniskt med patienter. 

Maj 2025

 • Nordiska folkhälsokonferensen - boka in datumet!

  Göteborg

  Nästa år, 2025, kommer den nordiska folkhälsokonferensen till Sverige. Folkhälsomyndigheten arrangerar den 14:e konferensen i ordningen, och vi välkomnar alla med intresse för folkhälsofrågor.