SEPTEMBER

  • 10 sep
    Livsavgörande samverkan

    Under den Suicidpreventiva dagen 2021 lyfter vi nya perspektiv och ny kunskap från olika verksamhetsområden, med fokus på samverkan mellan olika aktörer och professioner.

NOVEMBER

  • 3 nov
    Förebygg.nu 2021

    En digital konferens som utvecklar din kunskap om det förebyggande, främjande och brottsförebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar i Sverige.