OKTOBER

 • 1 okt
  Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi

  Folkhälsomyndigheten erbjuder fyra platser för sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under hösten 2018. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i "infektionssjukdomar".

 • 2 okt
  Influensadagen 2018 Solna, Stockholm
 • 16 okt
  Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq – framgångsfaktorer och fallgropar Stockholm

  Välkommen till en heldag med föreläsningar och skräddarsydda seminarier om hur du kan skapa en inkluderande verksamhet utifrån ett hbtq-perspektiv.

 • 16 okt
  Späda barns hälsa och utveckling Stockholm

  Save the date! Välkomna till den andra nationella konferensen om stöd till våra yngsta och deras föräldrar. Nu kommer uppföljaren till konferensen Värna våra yngsta som vi anordnade i oktober 2017.

 • NOVEMBER

  • 13 nov
   Utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga Malmö

   En utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga som anordnas av Folkhälsomyndigheten i samarbete med barnhälsovården, elevhälsan och smittskyddsenheten i region Skåne och med Läkemedelsverket.

  • 13 nov
   Utveckling pågår - teamdag! Stockholm

   Ett nätverksforum för stärkt utvecklingskraft för psykisk hälsa. Dagens fokus ligger på ledning, styrning, implementering, uppföljning och annan utvecklingsmetodik för framgångsrik utveckling.

  • 13 nov
   Mikrobiologisk Bioinformatik Solna, Stockholm

   Den nya tekniken inom Next Generation Sequencing (NGS) ger stora möjligheter inom mikrobiologi men också utmaningar med att hantera data. Under kursen kommer deltagarna få lära sig hur data från NGS kan hanteras, analyseras och tolkas.

  • 20 nov
   Miljömedicinskt möte Göteborg

   Årligt miljömedicinskt möte för miljömedicinare och personer som arbetar med miljöhälsa/hälsoskydd inom stat, kommun och länsstyrelser.

  • 26 nov
   Microbiological NGS workflow and data processing - November Solna, Stockholm

   The course will give participants both theoretical and practical review of the entire NGS workflow from library preparation to data analyses on the Ion Torrent S5 XL sequencers.

  • 28 nov
   Utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga Falun

   En utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga som anordnas av Folkhälsomyndigheten i samarbete med barnhälsovården, elevhälsan och smittskyddsenheten, Landstinget i Dalarna och med Läkemedelsverket.

  • MARS