APRIL

 • 25 apr
  Dialogmöte inom ANDT-området Solna, Stockholm

  Vi bjuder in ideella organisationer till dialog om hur vi gemensamt kan samverka för ett kunskapsbaserat och verkningsfullt arbete på ANDT-området. Vi ser dialogmötet som en fortsatt utveckling av våra långsiktiga relationer och vår samverkan.

 • MAJ

  • 6 maj
   Spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksprodukter Solna, Stockholm

   Ett tillfälle att träffa id-utfärdaren, se systemlösningen och få möjlighet att ställa frågor. Genom mötet vill vi skapa förutsättningar för ömsesidigt utbyte av information mellan berörda intressenter för att underlätta övergången till det kommande systemet för spårbarhet och säkerhetsmärkning.

  • 8 maj
   Nätverksmöte – SLUSS och Milk Stockholm

   Möte med SLUSS- och Milk-nätverken för att stärka arbetet med att tidigt upptäcka, uppmärksamma och identifiera personer med riskbruk, missbruk och beroende.

  • 16 maj
   Det hållbara friluftslivet – Tankesmedja för friluftsliv 2019

   I föredrag och workshops tar Tankesmedjan upp hållbart friluftsliv ur olika aspekter såsom tillgänglighet, hälsa, jämlikhet, lönsamhet och bevarande och nyttjande av naturen.

  • 17 maj
   God och jämlik hälsa – vi bidrar till hållbar utveckling Solna, Stockholm

   – Folkhälsomyndigheten bidrar till hållbar utveckling. Frukostseminarium för studenter. Är du nyfiken på hur vi bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling och vad vi arbetar med i Östersund, Solna och i vårt säkerhetslaboratorium ”P4-labbet”? Ta med en kompis och kom över på ett frukostseminarium! Seminariet sänds även via webben.

  • 17 maj
   Webbsändning, God och jämlik hälsa – vi bidrar till hållbar utveckling

   Är du nyfiken på vad vi arbetar med i Östersund, Solna och i vårt säkerhetslaboratorium ”P4-labbet”? Ta med en kompis och kom över på ett frukostseminarium! Seminariet sänds även via webben.

  • 17 maj
   Lansering av Psyk-E bas suicid Stockholm

   Välkommen att fira lanseringen av utbildningsprogrammet Psyk-E bas suicid! Psyk-E bas suicid är ett webbaserat utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken.

  • 20 maj
   Prövningstillfälle, tillstånd för användning av bekämpningsmedel klass 1 So Östersund eller Solna

   Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten.

  • 22 maj
   Projektträff ANDT Stockholm

   En träff för er som beviljats bidrag 2019 för utvecklingsprojekt inom ANDT. Ett forum för dialog och för att ta tillvara den kunskap som utvecklas inom projekten och Folkhälsomyndigheten.

  • 22 maj
   Stramadagen 2019 Stockholm

   Dagen vänder sig till alla inom sjukvården som arbetar med eller är intresserade av arbetet mot antibiotikaresistens. Arrangörer är Folkhälsomyndigheten, Stramanätverket och Nationella Strama i samarbete med lokala Stramagrupper.

  • 28 maj
   Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige Stockholm

   En konferens om sexualitet och hälsa i den svenska befolkningen. Vi presenterar och diskuterar nya resultat på SRHR-området med fokus på resultaten från befolkningsstudien SRHR2017.

  • JUNI

   • 4 jun
    Organisationsforum Stockholm
   • SEPTEMBER

    • 9 sep
     Microbiological NGS workflow and data processing - November Solna, Stockholm

     The course will give participants both theoretical and practical review of the entire NGS workflow from library preparation to data analyses on the Ion Torrent S5 XL sequencers.

    • OKTOBER

     • 14 okt
      Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi – hösten 2019

      Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under hösten 2019. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i infektionssjukdomar.

     • MARS

      • 11 mar
       Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi – våren 2020

       Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under våren 2020. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i infektionssjukdomar.