MARS

 • 1 mar
  Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi våren 2017

  Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under 2017. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i "infektionssjukdomar".

 • APRIL

  • 25 apr
   Utbildning för skadedjurstekniker, 1 So Solna, Stockholm

   Utbildning i bekämpningsmedel klass 1 So för skadedjurstekniker; flytande, pulver, puder, pasta eller bete.

  • MAJ

   • 9 maj
    Utbildning för skadedjurstekniker, 1 SoX Rosersberg, norr om Stockholm

    Anmälan till utbildning för yrkesverksamma skadedjurstekniker som ger den kunskap som krävs för tillstånd att få använda gaser tillhörande bekämpningsmedel klass 1 SoX, gaser.

   • 10 maj
    Stramadagen 2017 Stockholm-Arlanda

    Dagen arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Stramanätverket och Programråd Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper. Vi vänder oss till alla inom sjukvården som arbetar med eller är intresserade av arbetet mot antibiotikaresistens.

   • 11 maj
    Conference on behavioral and social intervention research: premises, challenges, and revisiting positions Stockholm
   • 16 maj
    Hälsoskyddsträff Solna, Stockholm

    Hälsoskyddsträffen riktar sig till de som arbetar regionalt med hälsoskyddsfrågor inom länsstyrelserna och de regionala miljösamverkansprojekten. Dagen innehåller kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, diskussion och samverkan.

   • 17 maj
    Inbjudan till Miljömedicinskt möte Solna Stockholm

    Folkhälsomyndigheten anordnar årligen ett miljömedicinskt möte där miljömedicinare och personer som arbetar med miljöhälsa/hälsoskydd inom stat, kommun och länsstyrelser kan mötas. Vi informerar om vad som är på gång inom det miljömedicinska området och på vår myndighet.

   • 19 maj
    Frukostseminarium Solna Stockholm

    Är du nyfiken på vad vi på Folkhälsomyndigheten arbetar med i Östersund, Solna och i vårt säkerhetslaboratorium ”P4-labbet”? Ta med en kompis och kom över på ett frukostseminarium!

   • 22 maj
    Microbiological NGS workflow and data processing Solna, Stockholm

    The course will give participants both theoretical and practical review of the entire NGS workflow from library preparation to data analyses on the Ion Torrent PGM or S5 XL sequencers.

   • 22 maj
    Mikrobiologiska risker – hur kan vi säkra kvaliteten på dricksvattnet? Norrköping

    Vill du bidra till ett säkrare dricksvatten i Sverige? Kom och ta del av den senaste forskningen om mikrobiologiska risker i dricksvatten och hur vi kan arbeta för att färre människor blir sjuka. Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och branschorganisationen Svenskt Vatten arrangerar ett kunskapsseminarium om mikrobiologiska dricksvattenrisker.

   • 29 maj
    Utbildning för skadedjurstekniker, 1 So Solna, Stockholm

    Utbildning i bekämpningsmedel klass 1 So för skadedjurstekniker; flytande, pulver, puder, pasta eller bete.

   • 30 maj
    Tillsammans för en god och jämlik hälsa Jönköping

    En unik konferens där Utvecklingskraft och HFS (nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård) går samman och erbjuder en gemensam mötesplats. Under dagarna kommer nationella och internationella talare föreläsa om sina erfarenheter av att utveckla hälso- och sjukvård och omsorg för en god och jämlik hälsa.

   • JUNI

    • 14 jun
     Sverige i världen 2030 – vägval för en socialt hållbar framtid Umeå

     Nationell konferens 14–15 juni 2017 i Umeå. Boka redan nu i din kalender!

    • AUGUSTI

     • 22 aug
      12:e Nordiska folkhälsokonferensen 2017 Ålborg, Danmark

      De nordiska folkhälsokonferenserna återkommer vart tredje år och är sedan 1987 en mötesplats med syfte att ge och ta av det nordiska folkhälsoarbetet som många ser som ett av världens främsta.

     • SEPTEMBER

      • 12 sep
       Suicidprevention 2017 Göteborg

       Årets tema: Steg för livet ny kunskap och effektivare samarbete för att förebygga självmord.

      • OKTOBER

       • 1 okt
        Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi hösten 2017

        Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under 2017. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i "infektionssjukdomar".

       • 16 okt
        Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling Stockholm

        Konferensen vill särskilt uppmärksamma behoven hos de yngsta barnen och deras föräldrar genom att sätta fokus på att satsningar på späda barns psykiska hälsa och stöd till deras föräldrar behöver ha hög prioritet.

       • NOVEMBER

        • 1 nov
         10th European Public Health Conference Stockholm

         Årets Europeiska folkhälsokonferens (EPH) äger rum i Sverige. Konferensen är en plattform för kunskapsspridning, utbyte av erfarenheter och debatt för forskare, beslutsfattare och praktiker inom folkhälsa, hälso- och sjukvård samt utbildning i Europa.

        • 13 nov
         Svenska HALT 2017

         Folkhälsomyndigheten bjuder in alla kommuner att delta i årets mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende. Mätningen genomförs valfri dag under v. 46-47 (13 - 26 november) 2017.