OKTOBER

 • 1 okt
  Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi

  Folkhälsomyndigheten erbjuder fyra platser för sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under hösten 2018. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i "infektionssjukdomar".

 • 17 okt
  Webbinarium HALT – Hur utför jag en mätning?

  Webbinarie-serie för dig som ska delta i Svenska HALT 2018.

 • 23 okt
  Organisationsforum & kontaktpersondagar Stockholm

  Höstens konferens kommer att innehålla uppdatering på nationellt och internationellt arbete samt fokus på målgruppen migranter i relation till SRHR och hiv.

 • 23 okt
  Webbinarium HALT – Hur får jag ut enhetens resultat samt nationell data?

  Webbinarie-serie för dig som ska delta i Svenska HALT 2018.

 • 25 okt
  Webbinarium HALT – Att jobba med förbättringsarbete

  Webbinarie-serie för dig som ska delta i Svenska HALT 2018.

 • NOVEMBER

  • 6 nov
   Nationellt samordningsmöte, suicidprevention Stockholm

   En dag om det suicidpreventiva arbetet både på nationell och på regional nivå samt vilka roller olika aktörer har i arbetet med att förebygga suicid.

  NOVEMBER

  • 12 nov
   Utveckling pågår! Dag för tematiska workshops Stockholm

   Ett nätverksforum för stärkt utvecklingskraft för psykisk hälsa. Möjligheter till aktivt nätverksbyggande mellan specifika utvecklingsprojekt för psykisk hälsa i län, regioner och kommuner.

  • 13 nov
   Utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga Malmö

   En utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga som anordnas av Folkhälsomyndigheten i samarbete med barnhälsovården, elevhälsan och smittskyddsenheten i region Skåne och med Läkemedelsverket.

  • 13 nov
   Utveckling pågår - teamdag! Stockholm

   Ett nätverksforum för stärkt utvecklingskraft för psykisk hälsa. Dagens fokus ligger på ledning, styrning, implementering, uppföljning och annan utvecklingsmetodik för framgångsrik utveckling.

  • 13 nov
   Microbiological Bioinformatics Solna, Stockholm

   Next Generation Sequencing (NGS) opens up new possibilities in microbiology while providing new challenges in data handling. Participants will learn the basic steps at a detailed level with many practical and relevant examples to analyze, handle and interpret microbial sequencing data.

  • 13 nov
   Mikrobiologisk Bioinformatik Solna, Stockholm

   Den nya tekniken inom Next Generation Sequencing (NGS) ger stora möjligheter inom mikrobiologi men också utmaningar med att hantera data. Under kursen kommer deltagarna få lära sig hur data från NGS kan hanteras, analyseras och tolkas.

  • 15 nov
   Antibiotikaforum 2018 Stockholm

   Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från alla sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter.Välkommen till det sjätte antibiotikaforumet med tema Internationella utblickar som ger hopp!

  • 20 nov
   Miljömedicinskt möte Göteborg

   Årligt miljömedicinskt möte för miljömedicinare och personer som arbetar med miljöhälsa/hälsoskydd inom stat, kommun och länsstyrelser.

  • 26 nov
   Microbiological NGS workflow and data processing - November Solna, Stockholm

   The course will give participants both theoretical and practical review of the entire NGS workflow from library preparation to data analyses on the Ion Torrent S5 XL sequencers.

  • 28 nov
   Utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga Falun

   En utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga som anordnas av Folkhälsomyndigheten i samarbete med barnhälsovården, elevhälsan och smittskyddsenheten, Landstinget i Dalarna och med Läkemedelsverket.

  • MARS

   • 1 mar
    Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi

    Folkhälsomyndigheten erbjuder fyra platser för sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under våren 2019. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i "infektionssjukdomar".

   MARS