Information på minoritetsspråk

Sveriges nationella minoriteter utgörs av judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli.

Om Folkhälsomyndigheten på nationella minoritetsspråk

Här kan du läsa en kort sammanfattning vad Folkhälsomyndigheten arbetar med på de nationella minoritetsspråken.

Jiddisch: מיר אַרבעטן פֿאַר יעדנס רעכט צו זײַן געזונט

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på svenska (riksdagen.se)

Mer att läsa inom Språkversioner