Publikationer och material

Lyssna

Här samlar vi våra rapporter, publikationer, broschyrer, faktablad, föreskrifter, remissyttranden och informationsmaterial. Allt material går att ta del av på webben och vissa kan laddas ner som pdf. Ett fåtal går att beställa och då framgår det vid respektive material.

Beställ publikationer i alternativa format

Personer med funktionsnedsättning kan beställa vårt material i alternativa format.

I de flesta fall tar vi fram en publikation i alternativa format efter beställning. Kontakta oss så ser vi vilken lösning som passar dina behov.

info@folkhalsomyndigheten.se

När du beställer behöver du ange:

  • vilken publikation det gäller
  • vilket format du vill ha det i
  • dina kontaktuppgifter.

När du beställer en publikation i ett alternativt format betalar du samma pris som publikationen kostar i tryckt format.