Språkversioner

Lyssna

Lättläst, teckenspråk och minoritetsspråk

  • Lättläst svenska

    Information på lättläst svenska.

  • Teckenspråk

    Information om och från Folkhälsomyndigheten på teckenspråk.

  • Information på minoritetsspråk

    Sveriges nationella minoriteter utgörs av judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli.