Läroboken "FaR® Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet" är den första läroboken i ämnet och dess syfte är att ge en samlad bild av metoden samt att stödja och underlätta implementeringen. Boken vänder sig till yrkesverksamma som förskriver FaR®, studenter och lärare inom folkhälso- och idrottsvetenskap samt folkhälsoplanerare.