Folkhälsopolitiska mål - 8 målområden

Med förebyggande folkhälsoarbete arbete skapas förutsättningar för jämlik hälsa. Det minskar också utmaningarna i sjukvården genom att fler får vara friska längre, vilket också minskar trycket på sjukvården.

Eftersom folkhälsopolitiken är tvärsektoriell behövs en palett av åtgärder som skär över flera olika samhällsområden. De åtta folkhälsopolitiska målområdena ger vägledning för det statliga folkhälsoarbetet. Inom respektive målområde beskrivs dels de viktigaste faktorerna som påverkar hälsa, och dels inriktningen på arbete som främjar god och jämlik hälsa.

De åtta målområdena