Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Vecka 42 - 2020

Webbsök genomgår teknisk utveckling och beräknas åter vara igång i november.

Vecka 41 visade Webbsök en mycket låg och ökande influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka. Nivån var normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Figur 1: Influensaliknande sjukdom i öppenvård. Modell baserad på influensarelaterade sökningar på 1177.se

Graf som visar förekomsten av influensaliknande sjukdom i öppenvården under de tre senaste säsongerna, från 2018-2019 till 2020-2021.

I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100.000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen, i grått (2018/2019) respektive svart (2019/2020).

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.