Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Vecka 20 – 2021

Webbsök visar att vi hade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet i Sverige. Nivån var lägre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Notera att den höga nivån vecka 41-46 (streckad i grafen) inte berodde på ökad influensaaktivitet, utan på många sökningar relaterat till influensavaccination. Webbsöks modell kan påverkas av intensiv mediabevakning och annat som ändrar hur personer söker efter information på 1177.se. Webbsök bör därför tolkas med viss försiktighet och ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens traditionella övervakningsmetoder (laboratorierapportering och sentinelövervakning).

Webbsök tar nu sommaruppehåll och återkommer igen i oktober.

Figur. Influensaliknande sjukdom i öppenvård. Modell baserad på influensarelaterade sökningar på 1177.se

I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100.000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen, i grått (2018/2019) respektive svart (2019/2020).

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.