Databasen som i dagsläget består av uppgifter från tre olika delar: Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden, Nationella folkhälsoenkäten samt Skolbarns hälsovanor.

Till Folkhälsodatas databas

Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden

Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden mäts i stor utsträckning med registerdata som är insamlade från många olika statistik-källor. Så långt möjligt finns indikatorerna nedbrutna på kommunnivå.

Genväg till Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden

Nationella folkhälsoenkäten

Nationella folkhälsoenkäten är en årlig urvalsundersökning i befolkning 16-84 år. Den redovisas dels på nationell nivå, efter kön i kombination med ålder, ekonomi, födelseland, socioekonomi, sysselsättning eller utbildning, dels på regional nivå enbart efter kön.

Genväg till Nationella folkhälsoenkäten

Skolbarns hälsovanor

Skolbarns hälsovanor är en urvalsundersökning som genomförs vart fjärde år bland skolelever 11, 13 och 15 år. Den redovisar resultat efter kön och ålder på nationell nivå.

Genväg till Skolbarns hälsovanor

Relaterade länkar

Läs mer om Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 områden

Läs mer om Nationella folkhälsoenkäten

Läs mer om Skolbarns hälsovanor