Databasen som i dagsläget består av uppgifter från flera olika delar: Antibiotikastatistik, Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden, Nationella folkhälsoenkäten, Nationella miljöhälsoenkäten samt Skolbarns hälsovanor.

Till Folkhälsodatas databas

Antibiotikastatistik

Ett urval av antibiotikastatistiken presenteras fördelat på försäljning och resistens.

Genväg till Antibiotikastatistik

Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden

Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden mäts i stor utsträckning med registerdata som är insamlade från många olika statistik-källor. Så långt möjligt finns indikatorerna nedbrutna på kommunnivå.

Genväg till Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden

Nationella folkhälsoenkäten

Nationella folkhälsoenkäten är en årlig urvalsundersökning i befolkning 16-84 år. Den redovisas dels på nationell nivå, efter kön i kombination med ålder, ekonomi, födelseland, socioekonomi, sysselsättning eller utbildning, dels på regional nivå enbart efter kön.

Genväg till Nationella folkhälsoenkäten

Nationella miljöhälsoenkäten

Nationella miljöhälsoenkäten är en urvalsundersökning i befolkningen i åldrarna 18-84 år och har genomförts vart 8:e år sedan 1999. Den redovisar resultat både på nationell och regional nivå, efter kön i kombination med utbildning och undersökningsår. Miljöhälsoenkäten ingår i myndighetens arbete med uppföljning av miljöhälsa.

Genväg till miljöhälsoenkäten och miljöhälsorapporter

Skolbarns hälsovanor

Skolbarns hälsovanor är en urvalsundersökning som genomförs vart fjärde år bland skolelever 11, 13 och 15 år. Den redovisar resultat efter kön och ålder på nationell nivå.

Genväg till Skolbarns hälsovanor

Relaterade länkar

Läs mer om Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 områden

Läs mer om Nationella folkhälsoenkäten

Läs mer om Nationella miljöhälsoenkäten

Läs mer om Skolbarns hälsovanor